Paşi importanţi în tratamentul hepatitei C fără interferon

0
166

Până la sfârşitul anului trecut, aproximativ 2.000 de dosare pentru tratamentul hepatitei C fără interferon au fost depuse la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 750 din acestea fiind aprobate. Câteva sute de pacienţi iau deja tratamentul destinat bolnavilor cu hepatită cronică virală C şi ciroză hepatică C cu stadiul IV de fibroză sau celor care au fost supuşi transplantului.

Cei 750 de pacienţi cu hepatita C au primit aprobare pentru tratamentul fără interferon, după analizarea a 978 de dosare. Ei fac analize periodic, iar dacă la final se va constata că s-au vindecat , CNAS va plăti tratamentul lor. Potrivit reprezentanţilor CNAS, un dosar poate fi respins atunci când lipsesc anumite acte sau anumite analize. După completarea dosarelor acestea pot fi depuse din nou. Toţi pacienţii care întrunesc condiţiile pentru a primi tratamentul fără interferon ar urma să îl obţină, indiferent care este numărul lor. Un pacient cu hepatită C, care are aprobare pentru tratament, trebuie să facă analize de sânge în fiecare săptămână. El semnează înainte că va respecta programul de tratament şi va păstra recipientele în care a avut medicamentele.

Ce paşi trebuie urmaţi de fiecare pacient

Pentru accesul la tratament fără interferon, pacientul, cu bilet de trimitere de la medicul de familie şi cardul de sănătate, trebuie să se prezinte pentru consultaţie şi evaluare la un medic specialist din unul dintre centrele desemnate din ţară. În urma evaluării, dacă acesta corespunde criterilor de eligibilitate conform protocolului elaborat de comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii, pacientul va primi voucherul pentru investigaţiile necesare la dosarul de aprobare. Voucherul va fi utilizat pentru efectuarea setului de investigaţii necesare în unul dintre laboratoarele agreate de furnizorul tratamentului fără interferon. Rezultatul primit de la laborator va fi înmânat medicului curant care, daca în urma investigaţiilor stabileşte că pacientul corespunde criteriilor de eligibilitate, întocmeşte dosarul pentru aprobarea tratamentului şi îl înmânează pacientului. Pacientul va depune dosarul la casa de asigurări cu care se află în relaţie contractuală medicul curant. Casa de asigurări judeţeană va transmite dosarul la CNAS. Comisia de specialitate din cadrul CNAS analizează dosarul şi transmite decizia casei de asigurări unde a fost depus dosarul de către pacient. Apoi, casa de asigurări judeţeană va transmite pacientului decizia comisiei CNAS.

În cazul în care dosarul este aprobat, pacientul merge cu decizia de aprobare la medicul curant, care îi va elibera prescripţia medicală.

Peste 5.000 de pacienţi eligibili

La 1 octombrie 2015, CNAS a semnat contractul cost – volum – rezultat pentru tratamentul fără interferon al hepatitei cronice virale C şi cirozei hepatice C, în baza căruia vor beneficia de tratament pacienţii cu stadiul de fibroză F4. Pe site-ul CNAS, la secţiunea “informaţii pentru asiguraţi” – “medicamente” – “tratament fără interferon”, pacienţii pot accesa un document cu informaţii utile privind modul de administrare a tratamentului fără interferon.

Comisia de specialitate a CNAS se va întruni de două ori pe lună pentru a analiza dosarele depuse în vederea aprobării şi va verifica dacă acestea corespund criteriilor de eligibilitate. Decizia comisiei va fi comunicată pacientului de către casa de asigurări de sănătate unde acesta a depus dosarul.

Din primele estimări, pe liste există 5.000 de pacienţi eligibili, însă potrivit CNAS vor fi trataţi toţi bolnavii care fac obiectul criteriilor medicale. Aceştia vor fi investigaţi în centrele universitare, iar tratamentul va fi administrat acasă. Terapia fără interferon reprezintă o speranţă pentru bolnavii care nu au nicio altă alternativă în acest moment pentru că suferă de ciroză, gradul de fibroză F4 şi F3. Tratamentul, unul nou, diferit de dubla terapie cu interferon, nu se poate cumpăra individual de către pacient, iar programul susţinut de Casă se va derula pe durata a cel puţin un an de zile.

Dubla terapie, cea cu interferon, durează 48 de săptămâni, iar cea fără interferon – 12 săptămâni. Pacientul care va intra în noua terapie va trebui să ţină cont să respecte întocmai schema de tratament.