Mai multe burse pentru elevii din Craiova

0
691

Elevii îşi vor primi bursele şcolare în această lună. Consilierii locali au votat bugetul pentru aceste cheltuieli, iar spre deosebire de anul trecut numărul bursierilor a crescut de la 1.184 la 2.037. Banii se vor acorda retroactiv şi pentru primul semestru al acestui an şcolar.

Cea mai mare bursă este în cuantum de 100 de lei şi se acordă elevilor cu performanţe, care au obţinut locurile I, al II-lea şi al III-lea la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi s-au calificat în loturile de pregătire pentru competiţiile internaţionale.  De aceste stimulente vor beneficia 182 de elevi din cei 40.000 înscrişi la unităţile de învăţământ din Craiova.

Alţi 362 de elevi din Craiova vor beneficia de bursa de merit, în cuantum de 75 de lei. Această bursă se acordă la toate formele de învăţământ preunivresitar de stat, pentru elevii care îndeplinesc cel puţin una din următoarele condiţii: au media generală de cel puţin 8,50 şi nota la purtare 10 în anul şcolar anterior sau în primul semestru a anului şcolar, au obţinut locurile I, al II-lea şi al III-lea la etapele judeţene ale competiţiilor sau concursurilor cultural-artistice cu caracter sportiv, tehnico-ştiinţific de nivel naţional.

Bursele sociale – între 20 şi 55 de lei

Unităţile de învăţământ vor acorda şi burse sociale. Elevii care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu un salariu minim pe economie şi care au media generală peste 7 şi nota 10 la purtare vor primi bursă de studiu. Conform propunerilor consilierilor locali, de o astfel de bursă vor beneficia 543 de elevi, mai exact 1,5% din populaţia şcolară, care vor primi lunar 55 de lei.

Cel mai mic cuantum îl au bursele de ajutor social, care sunt de 20 de lei la gimnaziu şi 40 de lei la liceu. Aceste burse se acordă, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali. În general, beneficiari sunt copii orfani de ambii părinţi sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare, ori diagnosticaţi cu diabet, boli maligne, insuficienţe renale cronice, astmă bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţii cu virusul HIV, ori poliartrită juvenilă.

Tot de bursă socială pot beneficia şi elevii din mediul rural, care sunt şcolarizaţi în Craiova, dar şi cei care provin din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: nu realizează venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie şi nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp în zonele montane. La această categorie sunt înscrişi 950 de elevi din Craiova.

Un elev nu poate primi două burse, dar are dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă mai mare de timp.