Integrarea copiilor cu dizabilităţi, în învăţământul de masă, aşteaptă o mână întinsă din partea autorităţilor

0
201

Sunt copiii noştri, s-au născut cu fel de fel de probleme, dar se încearcă, pe toate căile posibile şi legale integrarea lor într-o societate care se doreşte a fi dreaptă şi fără discriminări. Pentru ei, se depun toate eforturile, însă legislaţia este, deocamdată, ambiguă. Ieri, la sediul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Dolj (CJRAE) s-a desfăşurat Cercul Pedagogic al celor care fac parte din Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP) a Copiilor, Elevilor şi Tinerilor cu Cerinţe Educaţionale Speciale (CES) la care au participat şi reprezentanţi din judeţele Olt şi Gorj. Coordonata principală a fost una cât se poate de clară: modificarea legislaţiei şi punerea ei în acord cu cerinţele europene.

Tema întâlnirii de ieri a fost „Integrarea copiilor cu CES în învăţământul de masă”, iar punctele de dezbatere s-au constituit în „Consilierea familiei în scopul integrării în şcolile de masă a copiilor cu dizabilităţi”; „Adaptarea curriculară – între deziderat şi realitate”; „Sala de clasă inclusivă”; „Asistenţa socială a copiilor cu dizabilităţi”. Nu este un lucru uşor realizarea acestor deziderate. „Cred că principala problemă este cea a absenţei unei metodologii care să permită organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din SEOSP, pentru educaţia tinerilor cu CES. Deocamdată, posturile sunt plătite „cu ora” sau prin „detaşare în interesul învăţământului”. Trebuie asigurată funcţionarea acestui serviciu, prin specialişti din domeniu. Numai noi, la Dolj, avem, de la începutul acestui an şcolar, înregistrate 697 de dosare, conform cărora părinţii copiilor au solicitat integrarea în învăţământul de masă. Fiecare elev primeşte o alocaţie zilnică de cca 16 lei, pentru prezenţa la cursuri, la care se daugă ajutorul financiar oferit de către Consiliul Judeţean Dolj, pentru achiziţia de rechizite şcoare, îmbrăcăminte , încălţăminte, sumele anuale fiind distribuite către şcoli, care le direcţionează spre beneficiari. Avem nevoie de specialişti, de aceea ne dorim o metodologie clară. Noi nu avem niciun reprezentant în Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, nefiind instituţie de învăţământ, dar credem că ar fi necesară o asemenea prezenţă. Am avut proiecte care au arătat că este nevoie de aşa ceva, prof. Doina Antici şi Simona Drăgan, de Educaţie Specială, întocmind un program de „Sală de clasă inclusivă”. De asemenea,  Daniela Pîrvu şi Cristina Grigoraş, asistenţi sociali, au pregătit un proiect pentru protecţia socială a copiilor cu dizabilităţi  ”, a declarat prof.dr.  Marinela Dumitrescu, director al CJRAE Dolj.

Este nevoie de schimbare

La întâlinrea de oeri au fost prezenţi şi şefii CJRAE Gorj şi Olt, prof.  Ion Elena, respectiv  prof. Lucia Drăghicean.  „Activitatea noastră se axează pe interesul elevului. Este nevoie de apariţia acestei legislaţii care să facă posibilă angajarea unor specialişti. Ne dorim integrarea acestor copii în învăţământul de masă, unde să nu simtă vrea urmă de discriminare. Este adevărat, în prezent, pentru aceşti elevi programa se poate modifica, în funcţie de posibilităţile copilului, căruia i se face un program flexibil, însă este necesară o altfel de abordare: politici economice şi sociale în care trebuie implicată comunitatea locală, o educaţie la nivelul, în primul rând, al mediului rural şi, poate vi se pare ceva ieşit din comun, introducerea, ca disciplină de studiu, începând cu clasa aVI-a, a Educaţiei sexuale” , a spus Ion Elena. La rândul său, Lucia Drăghicean a menţionat: „Eu cred că este nevoie şi de un planning familial. De asemenea, necesară este şi o educaţie sanitară, cu controale periodice. Nu în ultimul rând, Serviciile de Asistenţă Socială, din cadrul Primăriilor, în principal din comune, trebuie să aibă încadrate persoane specializate, de aceea ete nevoie de o metodologie şi o legislaţie armonizate cu cerinţele europene”.