Peste 17.000 de pachete cu rechizite , destinate elevilor din judeţul Dolj

0
62

rechiziteInspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a început, conform legislaţiei din domeniu, distribuirea rechizitelor şcolare, pentru preşcolarii şi elevii care pot beneficia de acest drept,  pe baza unui program alcătuit la nivel central-judeţean. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (actualul Minister al Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice) aproba, prin Nota cu nr. 4385/07.06.2012, programul de acordare a rechizitelor şcolare pentru elevi. Astfel, este stipulat că „se aprobă componenţa pachetelor de rechizite şcolare ce urmează a fi acordate elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe economie”. În judeţul Dolj, sunt pregătite 17.820 de pachete, distribuite astfel: lcasa pregătotoare – 2.350; clasa I – 2.330; clasele II-IV – 5.520; clasele V-VII – 5.600; clasa a VIII-a – 2.020. Valoarea întregului efort financiar suportat de la buget depăşeşte 472.800 de lei.