Conferinţă internaţională la Universitatea din Craiova

0
2278

În ziua de 28 septembrie 2020, a avut loc conferinţa internaţională „Education for Democratic Citizenship. An International Perspective”, care a marcat încheierea proiectului internaţional A Comparative and Transferable Approach to Education for Democratic Citizenship (ACTA), derulat de Universitatea din Craiova în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi universităţile islandeze Bifröst University, University of Iceland, proiect coordonat de conf. univ. dr. Monica Tilea (http://proiecte.ucv.ro/acta/index.html).  Acest proiect s-a derulat în perioada 1 septembrie 2018 – 30 septembrie 2020 şi a fost implementat în cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, finanţat prin Mecanismul financiar al SEE (2014-2021).

Proiectul ACTA a avut la bază o abordare comparativă şi transdisciplinară a educaţiei pentru o cetăţenie democratică (ECD), propunând totodată integrarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în predarea/învăţarea bazată pe situaţii-problemă. Cooperarea transnaţională între instituţii din două culturi democratice diferite a facilitat generarea unor schimburi de bune practici, reciproc benefice, crearea de metode didactice inovatoare pentru dezvoltarea ECD şi asigurarea unei baze solide pentru viitoare proiecte în domeniul educaţiei. Cercetătorii implicaţi în proiect au vizat atingerea a două obiective generale: elaborarea de resurse educaţionale pentru dezvoltarea şi evaluarea competenţelor transversale legate de ECD şi consolidarea sinergiei între cercetare şi educaţie. Activităţile proiectului au cuprins: 1. Analiza situaţiei actuale şi a nevoilor concrete ale partenerilor în domeniul ECD; 2. Crearea unui model transferabil pentru dezvoltarea şi evaluarea competenţelor legate de ECD; 3. Utilizarea modelului transferabil într-un curs de formare adresat viitorilor profesori de limbi. Rezultatele intelectuale obţinute au constat în două articole publicate în prestigioasa revistă Social Sciences and Education Research Review (indexată ErihPlus), modelul transferabil menţionat mai sus şi un suport de curs conceput ca instrument de autoînvăţare/autoevaluare în formarea continuă. Toate aceste documente sunt disponibile integral pe site-ul proiectului.

Program cu două ateliere tematice

Conferinţa din 28 septembrie 2020 a fost organizată de Universitatea din Craiova în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj şi a vizat diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul acestui proiect, menit să consolideze capacitatea cadrelor didactice de a pregăti cetăţeni activi ai lumii de mâine. Conferinţa s-a bucurat de prezenţa cercetătorilor români şi islandezi implicaţi în proiect (conf.univ.dr. Monica Tilea, lect.univ.dr. Oana-Adriana Duţă, lect.univ.dr. Alina Reşceanu, prof. dr. Anh-Dao KatrínTran), precum şi de o largă participare a cadrelor didactice din mediul preuniversitar, preocupate de formarea continuă şi de dinamizarea şi eficientizarea educaţiei. “Programul a inclus două ateliere tematice -Education for Democratic Citizenship (EDC) şi The Development and Assessment of EDC în cadrul cărora s-au dezbătut teme legate de educaţia pentru democraţie, cetăţenia activă şi gândirea critică. Au intervenit prof. Ani Drăghici, inspector şcolar pentru proiecte educaţionale în cadrul ISJ Dolj, precum şi cadre didactice de la Liceul „Voltaire”, Liceul „Traian Vuia”, Liceul Tehnic Energetic, printre altele, care şi-au exprimat punctul de vedere pe tema educaţiei pentru democraţie”, a precizat conf.univ.dr. Monica Tilea, coordonatorul proiectului.