Biblioteca lui Cicerone Poghirc va ajunge la Muzeul Cărţii şi Exilului Românesc

0
98

Luni, 2 octombrie, Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman” a intrat în posesia unui nou fond excepţional de cărţi şi documente. Înscrisurile şi toate cărţile, aproximativ 50 de cutii reprezentând câteva mii de volume şi documente, vor ajunge la Craiova în cursul acestei săptămâni, urmând să se constituie într-o colecţie de sine stătătoare în cadrul Muzeului Cărţii şi Exilului Românesc.

Prezent la Paris la începutul acestei săptămâni, Lucian Dindirică, managerul Bibliotecii Judeţene “Alexandru şi Aristia Aman”, a semnat un nou contract de donaţie prin care fondurile dedicate Exilului Românesc s-au îmbogăţit considerabil. Întâlnirea managerului bibliotecii cu membrii familiei Poghirc, Elisabeta şi Nicholas Poghirc, soţia şi fiul profesorului Cicerone Poghirc, s-a concretizat cât se poate de favorabil pentru proiectul consacrat memoriei exilului românesc de la Craiova. Mii de cărţi, reviste, corespondenţă, extrase, manuscrise, studii şi fotografii din perioada exilului în Vestul Europei vor ajunge în scurt timp la Craiova.

De această dată a venit rândul bibliotecii personale aparţinându-i lui Cicerone Poghirc, reprezentant marcant al Exilului Românesc din Franţa şi Germania, cel mai notoriu orientalist şi indoeuropenist român, personalitate cu o activitate rodnică în spate şi cu o bibliotecă consistentă lăsată posterităţii, să fie obţinută pentru colecţiile Muzeului Cărţii şi Exilului Românesc.

Ultimele luni au fost martorele unor rezultate formidabile pentru colecţiile Muzeului Cărţii şi Exilului Românesc.  Am reuşit să obţinem pentru bibliotecă şi pentru cititorii noştri fonduri de cărţi şi documente cu adevărat spectaculoase. După ce în urmă cu doar un an inauguram cu mult fast şi cu mari ambiţii Biblioteca Exilului Românesc din Paris – Basarab Nicolescu, au intrat în colecţiile noastre fonduri de o valoare nepreţuită provenite de la personalităţi precum Mircea Eliade, Vintilă Horia, Leonid Mămăligă şi Paul Barbăneagră. Am înregistrat succese la tot pasul şi pe toate fronturile, iar o parte însemnată din aceste evoluţii favorabile i se datorează şi academicianului Basarab Nicolescu. Domnia sa ne-a înlesnit accesul la toate aceste biblioteci personale, contribuind, practic, la îmbogăţirea permanentă a colecţiilor noastre. Ne bucură extrem de mult ataşamentul pe care domnia sa la manifestat încă de la începuturi pentru  proiectul vizionar pe care îl implementăm la Craiova. Doresc să îi mulţumesc în egală măsură şi doamnei Mariana Iova pentru diligenţele făcute şi pentru amabilitatea arătată în chestiunea colecţiei lui Cicerone Poghirc”.

***

  CICERONE POGHIRC s-a născut la 20 martie 1928 în Măscurei, astăzi comuna Pogana, judeţul Vaslui, intr-o familie de învăţători. A urmat cursurile şcolii primare în comuna Iana, iar ulterior cursurile Liceului militar din Chişinău. Latina a studiat-o la Craiova, cu profesorul Dogaru, primul director al bibliotecii Universităţii din Craiova. A studiat la secţia de Filologie Clasică a Facultăţii de Filologie din Iaşi şi apoi la Bucureşti. A fost asistent (1951), apoi lector (1954), la catedra de Filologie Clasică şi Lingvistică generală a Facultăţii de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti, perioadă în care a colaborat şi la Dicţionarul Academiei. Începând cu anul 1963 a fost conferenţiar la aceeaşi catedră şi  ulterior profesor (din 1968).

A fost trimis cu bursă la Leningrad, astăzi Sankt Petersburg, (1955) pentru studii în Gramatica (Comparată) Limbilor Indo-Europene, pregătindu-şi teza de doctorat (în domeniul indo-germanisticii). A întreprins cercetări asupra limbilor sanscrită, hitită, gotică, irlandeză veche, lituaniană şi slavă veche şi a continuat studiile limbilor balcanice, basco-umbrică, bretonă şi norvegiană.

După doctorat a deţinut, pe rând, funcţiile: secretar al Societăţii de studii clasice şi secretar al Cercului Lingvistic al cadrelor didactice din filologie (1959-1962), şef al Catedrei de limbi orientale (1963-1972) şi al Catedrei de filologie clasică (1974-1976) la facultatea de Limbi Străine din Bucureşti. Prodecan al Facultăţii de Limbi Romanice, Clasice şi Orientale (1963-1970) a Universităţii din Bucureşti, Secretar (1961-1974) şi vicepreşedinte (1974-1979) al Societăţii de studii clasice din R.S.R. Preşedinte al Societăţii de studii orientale (1969-1979), respectiv Director general al secţiei pentru învăţământ universitar din cadrul Ministerului Învăţământului (1970-1972).

Visiting professor la Universităţile Indiana, Michigan şi Berkely-California, S.U.A. (1973-1974) şi la Universitatea din Padova, Italia (1976-1979). Stabilit din 1979 în Franţa, la Paris şi naturalist 9 ani mai târziu (1988), CIcerone Poghirc a mai îndeplinit rolurile de lector  de limbă şi literatură română  (din 1980) şi profesor onorific (1985-1993) la Universitatea RUhr din Bochum.

A fost secretar general al Centrului Român de Cercetări din Paris (din 1982) şi a colaborat cu note, articole, recenzii şi eseuri la reviste precum Lupta, Cuvântul românesc, Journal of the American Romanian Academy of Arts and Sciences, Dacoromania ş.a. De asemenea, activitatea sa ştiinţifică a înglobat şi publicarea de studii şi materiale ştiinţifice publicate în reviste de specialitate. Cea mai mare parte a materialelor realizate de Cicerone Poghirc abordează teme şi subiecte precum filologia, lingvistica, în mod deosebit de extracţie indoeuropeană şi orientală.

Membru al Academiei Româno-Americane de Arte şi Știinţe şi membru de onoare al Societăţii Române de Studii Indo-Europene, Cicerone Poghirc a fost distins cu Ordinul Naţional pentru Merit în grad de comandor în decembrie 2000. A murit în data de 15 aprilie 2009, fiind înmormântat la Paris.

Birou Presă

Biblioteca Judeţeană “Alexandru şi Aristia Aman”