Baza sportivă a Craiovei se extinde  / Stadionul de atletism din Craiova va fi al doilea din ţară, ca dotări

1
58

Cuvlib 161005-3La şedinţa Consiliului Local Craiova, din 29 septembrie a.c., ultimul punct de pe ordinea de zi a fost informarea privind Stadionul de atletism cu capacitate de peste 5.000 de locuri. Cum nu mai este de actualitate ca acesta să fie folosit inclusiv pentru disputarea unor meciuri de fotbal, administraţia locală a propus consilierilor o nouă variantă. Cea de trecere la categoria a III-a din nomenclatorul I.A.A.F., ce va presupune organizarea de cupe continentale, regionale şi zonale de atletism. Ştiut fiind că zona este puternic mlăştinoasă şi cum lucrările la stadionul „Ion Oblemenco” au generat o deversare însemnată de apă spre stadionul de atletism, iată că tot răul pare să fie, acum, spre bine. Votând un acord de principiu, pentru iniţierea procedurilor administrative de a construi un stadion omologat I.A.A.F. la categoria a III-a, consilierii locali şi-au dat girul pentru o standardizare superioară a stadionului. Pe fondul crizei secţiilor de atletism din Craiova şi a insuficienţei numărului de stadioane amenajate la nivel internaţional, această investiţie va aduce, evident, creşterea performanţelor sportivilor.

  Joia trecută, în şedinţa de Consiliu Local a municipiului Craiova s-a discutat şi pe tema obiectivului de investiţii: „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 de locuri”. Concret, într-o expunere bine argumentată, Direcţia Investiţii, Achiziţii şi Licitaţii, prin directorul Maria Nuţă, a arătat că în stadiul actual de realizare a stadionului de atletism se poate trece la reproiectarea construcţiei pentru realizarea omologării unui stadion la categoria a III-a, conform normelor I.A.A.F. Această categorie de omologare asigură desfăşurarea de competiţii de atletism şi la nivel internaţional, până la competiţii europene. Consilierii locali au fost, astfel, informaţi despre starea de lucruri de pe şantier. Să mai amintim că întârzierea în realizarea investiţiei a început chiar cu primul pas. Astfel, la prima fază, cea de proiectare şi execuţie a construcţiei corpului de clădiri şi terenului de competiţii, atât pentru atletism, cât şi pentru fotbal, autoritatea contractantă a fost nevoită să desfăşoare de trei ori procedura de achiziţie publică, pentru că nu s-au prezentat ofertanţi.stadion 1

Dificultăţi, încă de la debutul proiectului

Şi dificultăţile abia atunci începeau. În urma evaluării şi aplicării criteriului de atribuire a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică „Stadion de atletism cu capacitate de peste 5.000 de locuri (P.T. + execuţie)” a fost declarată câştigătoare oferta depusă de asocierea S.C. AB TEHNICA S.R.L. şi S.C. KBOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L., prin lider de asociere S.C. AB TEHNICA S.R.L. Contractul de lucrări între Municipiul Craiova şi asocierea S.C. AB TEHNICA S.R.L. şi S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. prin lider de asociere S.C. AB TEHNICA S.R.L. a fost semnat în data de 14.08.2014 şi este înregistrat cu numărul 117394. În data de 5.09.2014 constructorul asocierea S.C. AB TEHNICA S.R.L. şi S.C. KBOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. solicită punctul de vedere al proiectantului Stadion de fotbal Ion Oblemenco, în ce priveşte amplasamentul stadionului de atletism faţă de amplasamentul noului stadion. În data de 10.09.2014 proiectantul Stadionului de fotbal Ion Oblemenco îşi da acordul asupra amplasamentului propus. Ca urmare constructorul asocierea S.C. AB TEHNICA S.R.L. şi S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. solicită beneficiarului Municipiul Craiova ca prestarea serviciilor de proiectare să decurgă începând cu data de 11.09.2014.

  Pentru a fundamenta corect proiectarea şi investiţia constructorul asocierea S.C. AB TEHNICA S.R.L. şi S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. a comandat pe cheltuială proprie un nou studiu geotehnic firmei GEO EXPERT FOUNDATION SRL. Ca urmare a rezultatelor studiului şi a raportului tehnic constructorul asocierea S.C. AB TEHNICA S.R.L. şi S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. a solicitat un demers suplimentar de proiectare începând cu data de 02.10.2014. Din cauza condiţiilor de fundare reieşite din noul studiu geotehnic s-a prelungit termenul de predare a proiectului până la 28.10.2014.

  Proiectul tehnic elaborat de S.C. K-BOX CONSTRUCTION & DESIGN S.R.L. a fost avizat în comisie de CTE în data de 08.12.2014. În urma depunerii Documentaţiei Tehnice pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, a fost emisă Autorizaţia de Construire nr. 477/19.05.2015. Ordinul de începere a lucrărilor nr. 75071/20.05.2015 prevede ca dată de începere a lucrărilor data de 21.05.2015. În data de 27.05.2015 se semnează procesul-verbal de predare/primire a amplasamentului şi a bornelor de reper.stadion 2

Infiltraţiile de apă au decalat termenele

  Zona unde se construieşte stadionul de atletism este cunoscută a fi una mlăştinoasă, cu pânza de apă freatică situată la suprafaţă. Mai mult, în urma lucrărilor la stadionul „Ion Oblemenco”, care au debutat odată cu anotimpul ploios, s-a ajuns la inundarea şantierului de la stadionul de atletism. Studiul geotehnic a stabilit că este nevoie de 400 de bucăţi de piloţi de îndesare, cu un diametru de 0,5 m care merg până la adâncimea de – 6 metri, pentru a oferi un strat de fundare corespunzător. Constructorul deseori s-a văzut în imposibilitate de a lucra, din cauza acumulărilor de apă însemnate. Erau necesare chiar şi două-trei  zile pentru retragerea apei. În consecinţă, se poate spune că raportul o zi ploioasă/4-5 zile de întârziere devenise o constantă a muncii pe şantier. Deversările de apă provenită din şantierul vecin, „Ion Oblemenco”, a dus nivelul apei şi la 20 cm peste cota terenului amenajat. În primăvară au fost reluate lucrările, totuşi, problemele cu apele pluviale au continuat să existe. După finalizarea lucrărilor de infrastructură şi trecerea la execuţia lucrărilor de suprastructură, ritmul de execuţie al lucrărilor a fost unul mai alert. În urma celor menţionate, termenul de execuţie a fost decalat. Lucrările executate până în acest moment, sunt lucrări de rezistenţă în proporţie de 80% ce constau în execuţia fundaţiilor pentru cele 4 corpuri, grinzile de gradenă, două nivele din cele trei ale clădirii administrative, urmând ca să fie finalizate toate lucrările de rezistenţă.

Un avantaj cert pentru sportul local şi naţional

  Cum, în prezent, nu mai este de actualitate ca acest stadion să aibă două utilităţi, şi pentru atletism şi pentru fotbal, executivul craiovean a cerut şi punctul de vedere al Federaţiei Române de Atletism. Prin vicepreşedintele său, Nicolae Curta, Federaţia a prezentat, joia trecută, necesitatea şi beneficiile reproiectării stadionului pentru a fi omologat la categoria a III-a I.A.A.F.

  Concret, terenul de competiţie va fi dotat cu instalaţie pentru săritura în lungime şi triplu salt cu zona de aterizare la două capete,  instalaţie pentru săritura în înălţime, a doua instalaţie pentru săritura cu prăjina, a doua instalaţie pentru aruncarea discului şi ciocanului, a doua instalaţie pentru aruncarea suliţei, a doua instalaţie pentru aruncarea greutăţii. Zona de WARM-UP va avea pistă standard 200 m pentru alergare cu 4 culoare circulare şi 4 culoare drepte, instalaţie de aruncare a greutăţii, instalaţie de aruncare disc şi ciocan, instalaţie de săritura în lungime şi triplu salt. stadion

  La parterul clădirii se alocă două accese suplimentare pe teren dedicate sportivilor, pentru intrarea şi ieşirea din competiţie. În zona de intrare în competiţie a sportivilor se amplasează zona de regrupare a echipelor, cu o scară de acces la nivelele superioare. În zona de ieşire de pe teren a sportivilor se amplasează funcţiunea de testare antidoping, necesară la finalul fiecărei competiţii. În centrul tribunei, cu acces direct din holul sportivilor/arbitrilor se va amplasa o cameră de protocol/spaţiu adunare festivităţi. La etajul 1 se păstrează o singură scară centrală, într-o singură rampă, şi se re-amplasează în afara coridorului central de distribuţie. Se creează, astfel, o legătură directă între toate spaţiile de la acest nivel. Se regrupează vestiarele sportivilor în apropierea ieşirii pentru competiţie. Se refuncţionalizează spaţii din etajul 2 pentru relaxare sportivi, se grupează cele două spaţii pentru saună şi acestea vor avea legătură directă cu vestiarele sportivilor. Sala de forţă se reamplasează ca urmare a relocării vestiarelor. La etajul 2 se creează Zona de Relaxare, în legătură directă cu spaţiile pentru saună de la etajul 1. În restul planului se păstrează configuraţia iniţială. La etajul 3 se menţine configuraţia de proiectare iniţială. Şi, desigur, stadionul de atletism va avea nocturnă.

1 COMENTARIU

  1. Mă Ceaușescule, am impresia că ești un ”menestrel” care le cântă în strună politicienilor. Ce ne aburești cu ”tot răul e spre bine”, cu ”beneficiile”.. Adevărul e că o să ne coste mult mai mult decât era proiectul inițial. Pe banii noștri, ai contribuabililor.

Comments are closed.