MFP: Persoanele fizice care obţin venituri din chirii vor plăti CAS de la 1 ianuarie 2014

0
85

Contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din chirii sau arendă vor trebui să vireze către bugetul de stat, începând cu 1 ianuarie 2014, un impozit de 16% şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, de 5,5% din baza lunară de calcul, indiferent de alte categorii de venit pe care le realizează, a precizat, ieri, într-un comunicat de presă, Ministerul Finanţelor Publice (MFP). „Începând din 1 ianuarie 2014, contribuabilii persoane fizice care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (…) datorează, indiferent de alte categorii de venit pe care le realizează, impozit (16%) şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate, în cotă de 5,5% din baza lunară de calcul. Până la data de 31 decembrie 2013, persoanele care realizează, pe lângă veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, şi venituri din salarii/venituri asimilate salariilor/venituri din pensii/venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj/venituri din activităţi independente, cu excepţia celor din drepturi de proprietate intelectuală/venituri din silvicultură şi piscicultură/venituri agricole, nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra venitului din cedarea folosinţei bunurilor”, se menţionează în comunicatul MFP. Potrivit sursei citate, baza de calcul lunară pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată asupra acestei categorii de venituri nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă acest venit este singurul asupra căruia se calculează contribuţia şi nu poate depăşi cinci salarii medii brute. Pe de altă parte, MFP precizează faptul că persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor nu datorează contribuţie de asigurări sociale la sistemul de pensii. Contribuabilii care obţin venituri din închiriere vor fi obligaţi să efectueze, în cursul anului, plăţi anticipate cu titlu de contribuţii sociale, în baza deciziei de impunere pentru plăţi anticipate, conform căreia plata se efectuează trimestrial, în patru rate egale, până la data de 25, inclusiv, a ultimei luni din fiecare trimestru. La rândul lor, contribuabilii care obţin venituri din arendare, în regim de reţinere la sursă a impozitului, datorează contribuţie individuală de asigurări sociale de sănătate în cursul anului, plătitorii de venituri (arendaşii) având obligaţia calculării, reţinerii şi virării sumelor respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile.