OCPI Dolj: Doar director nou şi atât?

0
297

De mai multe zile, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Dolj are un nou director: Remulus Chiţu. Fost cadru militar o vreme, director la ADS – Reprezentanţa Teritorială Dolj (Biroul Judeţean de Rentă Viageră), consilier judeţean PNL, Remulus Chiţu, venit pe filieră politică, îl înlocuieşte în funcţie pe ing. Adrian Grădinaru, şi acesta desemnat tot politic, devenit acum consilier în cadrul serviciului de cadastru. Până aici nimic nou. Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a dobândit în ultimii ani o multitudine de competenţe, cea mai importantă constând în înscrierea în planul cadastral şi cartea funciară a proprietăţilor imobiliare. Inclusiv delimitarea unităţilor administrativ-teritoriale se face prin aportul tehnic al OCPI. Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată în 2006, cu modificările ulterioare, aduse şi prin OUG nr.64/2010, dezvoltă plaja de atribuţii. Nu ştim cât de competent în această materie este Remulus Chiţu, pentru că atunci când te desemnează partidul într-o funcţie nu te întreabă „de calităţi”, vocaţie sau competenţă, politica fiind o şansă a multor demagogi. Încă de la instalare, Remulus Chiţu a avut un „meci verbal” cu liderul de sindicat, Florin Bălănescu, „registrator”, acesta denunţând presei că „în instituţie sunt o multitudine de probleme”. Care sunt nu s-a precizat, dar s-a folosit sintagma „trafic de influenţă” şi ceva care ţine de birocraţie. Cum nici liderul de sindicat nu este „uşă de biserică”, batista pe ţambal, cum se spune, s-a aşezat repede. Furtuna în paharul cu apă era de ochii lumii. La rândul său, Remulus Chiţu şi-a dat şi dânsul „pacifist” cu părerea, opinând că „în urma controlului de la centru” (ANCPI) „au ieşit la iveală doar mici deficienţe, mai degrabă tehnice, nici vorbă de probleme grave”. Săracul Remulus Chiţu! Când zeci de titluri de proprietate eliberate de Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, din care a făcut parte la un moment dat, cu semnătura şi ştampila directorului OCPI, sunt anulate „pe bandă” în instanţele de judecată, pentru motivul că respectivele perimetre restituite (SCDA Şimnic) nu erau degrevate de orice sarcină, aşa cum menţionează expres legea, mai mult, hotărârile comisiei judeţene fuseseră anulate toate în instanţele de judecată, ăstea sunt „mici deficienţe”? Sau este vorba de o obedienţă malefică a unei conduceri de paie, cu capul la cutie în faţa unor pripăşiţi, ca şi el la OCPI, pe la Prefectura Dolj? Cum a fost posibilă o asemenea nebunie? Nu mai aducem în discuţie cheltuielile ocazionate de drumurile în justiţie ale petenţilor. Şi încă ceva: chiar e suspectă această recentă vocaţie a lui Remulus Chiţu pentru problematica imobiliară. Deşi nu asta interesează, cât faptul că la OCPI Dolj „deficienţele” nu sunt deloc mărunte. Sunt de fond. Ca să nu spunem dubioase.