Sporeşte efectivul de inspectori sanitar-veterinari

0
140

Guvernul a aprobat înfiinţarea a 200 de noi posturi, pe durată determinată, în cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (A.N.S.V.S.A). Locurile de muncă au ca obiect efectuarea activităţilor de control specifice instituţiei.

Ca urmare a acestei suplimentări de posturi, A.N.S.V.S.A. va avea 1.362 de persoane ce vor lucra pe perioadă determinată. Măsura a fost luată pentru că numărul unităţilor sanitar-veterinare înregistrate depăşeşte numărul de posturi pe perioadă determinată, prevăzute conform H.G. nr. 1415/2009.

Plata personalului contractual care efectuează controlul oficial va fi asigurată din veniturile proprii ale Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, obţinute de către acestea din domeniile specifice în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea. Acestea provind din tarife pentru activităţi sanitar-veterinare şi de laborator, din consultanţă, acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, examene şi lucrări de laborator.

La nivel naţional, Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor asigura controlul pentru 32.161 de unităţi. Verificările instituţiei vizează verificarea activităţilor de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine animală şi nonanimală de pe teritoriul României.

În Dolj sunt 1.600 de unităţi care pot face obiectul controalelor sanitar-veterinare. “Noi avem personalul necesar pentru controale încă din 2004. Doar prelungim, periodic, contractele individuale de muncă încheiate pe perioadă determinată”, ne-a declarat dr. Costică Retea, director adjunct al Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dolj.