Personalul didactic din Dolj trece prin etapele de mobilitate

0
320

Anul şcolar 2017-2018 se apropie cu paşi repezi, iar începutul acestuia trebuie să-i găsească pregătiţi atât pe reprezentanţii autorităţilor cât şi pe cei care vor să ocupe un loc de cadru didactic în unităţile şcolare preuniversitare, chiar dacă „titularizarea” s-a terminat, cu rezultatele de rigoare, făcute publice. Au mai rămas poziţii disponibile, prin respectarea legii, inclusiv la persoanele care se află la pensie sau care îşi doresc transferul.

isjInspectoratul Şcolar Judeţean Dolj se pregăteşte pentru începutul anului şcolar care va începe în luna septembrie, acest an. Dacă despre „titularizare” am mai scris, mai sunt şi alte puncte importante care trebuie atinse în ceea ce priveşte completarea catedrelor. Astfel, pentru stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile legale de funcţionare, la 1 septembrie 2017, şi se menţine şi ca titular, în 2017-2018, în funcţia didactică, până la trei ani peste vârsta de pensionare, cu raportare la 1 septembrie 2017, statistica stă în felul următor: număr de pensionari – 219; număr de cereri pentru continuarea activităţii – 151; număr de cereri aprobate – 139. Pentru completarea normei didactice de predare – învăţare – evaluare a personalului titular : număr de candidaţi pentru completarea normei – 78; candidaţi rezolvaţi pe perioadă determinată – 58; pe termen nelimitat – 20.

La transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ situaţia stă în felul următor: pe restrângere – 42 de candidaţi/55 discipline, dintre care 41 sunt titulari în Dolj şi unul în Gorj.

Conform secţiunii „Pretransfer”, au fost 356 de solicitanţi (unii dintre ei pe mai multe discipline), 191 schimbându-şi locul de muncă pe „acord” între cele două părţi, iar 19 prin schimb „consimţit”. În ceea ce priveşte „reîncadrarea în funcţia de personal didactic a personalului didactic personalizat”, care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar şi care nu a depăşit cu trei ani vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2017, în anul şcolar 2017-2018, au fost depuse două cereri, ambele soluţionate.

La capitolul „Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă” în anul şcolar următor, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit „definitivatul”, cu minimum media 7,00 de repartizare la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, în sesiunile 2015, 2016, respectiv 2014 şi/sau 2013 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământul primar, pentru fluidizarea ciclului primar în aceeaşi clasă, au fost depuse 296 de dosare, 96 dintre acestea fiind rezolvate.