În Dolj, peste 120 de copii îşi caută o familie

0
151

În primele opt luni ale anului în curs, 166 de copii adoptabili sunt în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj. Dintre aceştia 16 au fost încredinţaţi în vederea adopţiei şi în 14 cazuri s-au încuviinţat adopţiile. Mai înainte de a acorda şansa la un camin familial, D.G.A.S.P.C Dolj face o evaluare solicitantului atât la sediul instituţiei, cât şi la domiciliul acestuia. O analiză complexă socială şi psihologică va sta la baza emiterii atestatului de persoană sau familie aptă să adopte.

 În prezent, la nivelul D.G.A.S.P.C. Dolj sunt 35 de solicitări de atestat, iar 40 de familii au deja atestate. În schimb, numărul familiilor care aşteaptă atestarea este de 50. Acest atestat se primeşte în termen de maximum 120 de zile de la data depunerii cererii şi este valabil un an. În adopţie se acordă prioritate rudelor copilului din cadrul familiei extinse şi altor persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie pentru o perioadă de minimum 6 luni, în măsura în care acest lucru nu contravine interesului său superior.

După ce angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj vor stabili compatibilitatea dintre copilul adoptabil şi o persoană/familie, copilul va fi încredinţat în vederea adopţiei prin hotărârea instanţei judecătoreşti. La baza hotărârii va fi raportul elaborat de D.G.A.S.P.C.Dolj în ceea ce priveşte constatarea compatibilităţii. Copilul va fi încredinţat pentru 90 de zile şi, în această perioadă, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj va monitoriza bilunar evoluţia copilului în familie. Abia la finalul celor 90 de zile, instanţa poate încuviinţa sau nu adopţia pe baza informaţiilor existente în raportul întocmit de D.G.A.S.P.C. Dolj privind evoluţia copilului în familie. Monitorizarea postadopţie se face timp de 2 ani, trimestrial, tot de către D.G.A.S.P.C. Dolj, în vederea evaluării evoluţiei copilului adoptat şi a relaţiilor cu familia.

VALENTIN CEAUŞESCU