Doljenii vor avea acces, mai uşor, la tratament în străinătate

0
116

Doljenii care suferă de afecţiuni grave, pentru care nu există posibilităţi terapeutice în ţară vor putea opta, cu mai puţine bătăi de cap decât până acum, pentru un tratament în străinătate. Acest lucru se va întâmpla odată cu transpunerea în legislaţia naţională, până la sfârşitul acestui an, a Directivei 24/2011 privind asigurarea asistenţei medicale în statele membre ale Uniunii Europene. 

Chiar dacă serviciile vor fi decontate la valoarea celor din ţară, tratamentul în străinătate se va putea face fără a mai fi nevoie de aprobarea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate sau a Ministerului Sănătăţii.

Directiva 24/2011 stabileşte norme pentru facilitarea accesului asiguraţilor unui stat membru al Uniunii Europene la asistenţa medicală acordată pe teritoriu unui alt stat membru. Asistenţa medicală înseamnă, potrivit acestei directive, servicii de sănătate furnizate pacienţilor de către cadrele medicale pentru evaluarea, menţinerea sau refacerea stării lor de sănătate, inclusiv prescrierea, eliberarea şi furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale.

Nu va mai fi nevoie de autorizare prealabilă

Odată cu aplicarea directivei, marele avantaj este că nu va mai fi nevoie de autorizare prealabilă decât pentru tratamentele scumpe sau care implică o spitalizare pe timp mai îndelungat. Cel mai probabil în acest caz va fi nevoie de un formular similar cu E112.

S-a stabilit şi mecanismul de plată a serviciilor medicale oferite. Astfel, la solicitarea asiguratului şi pe baza documentelor justificative ataşate – documente medicale din care să rezulte serviciile medicale de care a beneficiat acesta, facturi, chitanţe -, casa de asigurări de sănătate rambursează contravaloarea serviciilor medicale acordate şi plătite de acesta, la nivelul tarifelor din România. Rambursarea se poate face numai în situaţia în care serviciul medical acordat într-un stat membru şi achitat de către asigurat face parte din pachetul de servicii de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. Ţinând cont de faptul că în ţara noastră tariful pentru un serviciu medical acordat în regim de spitalizare continuă diferă de la un spital la altul, rambursarea se face la nivelul tarifului cel mai mare care se poate deconta în România pentru acelaşi serviciu medical.

Două cereri de tratament în străinătate înregistrate, în iulie, la DSP Dolj

În România, asiguraţii au la dispoziţie două variante în cazul în care doresc să solicite tratament în străinătate. Fie se adresează Casei de Asigurări de Sănătate (CAS), fie Direcţiei de Sănătate Publică. La CAS, cu ajutorul formularului E112 beneficiază de tratament în străinătate chiar şi persoanele pentru care există soluţii terapeutice în ţară. Se ţine însă cont de cât de urgent este cazul, dar şi de existenţa unor eventuale reacţii adverse.

În schimb, pentru a solicita tratament în străinătate prin intermediul Direcţiei de Sănătate Publică, în mod obligatoriu, pacientul trebuie să aibă nevoie de o intervenţie medicală care nu poate fi efectuată în România. Important de menţionat este faptul că pentru cei care obţin dreptul de a merge la tratament în străinătate sunt decontate spitalizarea, tratamentul, dar şi deplasarea. În schimb, nu beneficiază de astfel de avantaje şi aparţinătorul bolnavului.

Luna trecută, la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Dolj au fost înregistrate două cereri de tratament în străinătate.

De asemenea, două dosare au fost trimise la comisiile de specialitate teritoriale, pentru unul s-a iniţiat corespondenţa cu clinicile recomandate, iar două dosare – din care unul din anul 2012 –  au fost trimise Ministerul Sănătăţii spre aprobare. Tot două au fost şi aprobate. Luna trecută un dosar a fost consemnat cu nivel de prioritate – urgenţă sau risc vital crescut.

290 de milioane de lei pentru plata unor servicii medicale în străinătate

În acest an, la nivel naţional au fost alocate de la buget 290 de milioane de lei pentru plata unor servicii medicale în străinătate.

În ceea ce priveşte cardul european de sănătate emis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, acesta este utilizat numai pentru urgenţe şi necesităţi majore. Acesta va rămâne gratuit. România trebuie să transpună directiva Uniunii Europene până în 25 octombrie. Apoi, vor fi create punctul naţional de contact şi lista de tarife din România, dar şi lista de furnizori din ţară şi din străinătate.