Tabloul de bord al pieței unice în 2019

0
321

Tabloul de bord al pieței unice oferă o imagine de ansamblu detaliată a modului în care normele pieței unice a UE au fost aplicate în Spațiul Economic European (SEE) în 2018, a nivelului de deschidere și integrare al anumitor piețe și a măsurii în care statele membre au contribuit la elaborarea unei serii de instrumente ale UE destinate unei funcționări mai bune a pieței unice.

În funcție de performanțele lor din 2018, statele membre au primit 153 de cartonașe verzi137 de cartonașe galbene și 59 de cartonașe roșii, care au indicat, respectiv, o performanță excelentă (verde), medie (galbenă) sau sub medie (roșu).

Imaginea de ansamblu (a se vedea graficul 4 din anexă) arată că, în pofida extinderii în continuare a comerțului cu bunuri și servicii, situația s-a înrăutățit în anumite domenii de politică începând din 2017. Statele membre au îmbunătățit funcționarea unora dintre instrumentele pieței unice, cum ar fi portalul Your Europe și Sistemul de informare al pieței interne (IMI). Cu toate acestea, țările au primit mai multe cartonașe roșii decât anul trecut pentru mai multe domenii de politică, ca de exemplu în ceea ce privește corectitudinea sistemelor de achiziții publice și recunoașterea calificărilor profesionale. Același lucru s-a întâmplat în privința cooperării în cadrul proiectelor-pilot UE.

În general, țările cu cele mai bune rezultate au fost Portugalia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Lituania, în timp ce Spania, Italia, Grecia și Luxemburg au primit cele mai multe cartonașe roșii și galbene.

Comisia ia măsuri ca urmare a plângerilor cetățenilor

Cetățenii, întreprinderile, ONG-urile și alte părți interesate pot raporta suspectarea încălcării dreptului UE printr-o plângere online accesibilă prin intermediul portalului Europa „Drepturile dumneavoastră”. În 2018, majoritatea plângerilor noi au vizat justiția și drepturile consumatorilor, piața internă a UE, industria, antreprenoriatul și IMM-urile, precum și aspecte legate de ocuparea forței de muncă și de afacerile sociale. Datorită portalului SOLVIT, o rețea informală de soluționare a problemelor din cadrul Comisiei și al statelor membre, cetățenii și întreprinderile pot găsi o soluție la problemele lor în raport cu o autoritate publică din altă țară a UE.