Reabilitarea Colegiului „Carol I”, licitată în limita sumei de 27 milioane de lei

0
165

Sunt publice, în sfârşit, sumele în limita cărora se va face reabilitare Colegiului Naţional „Carol I” şi a Operei Române Craiova. Primăria a lansat licitaţia integral pe bani de la bugetul local, stabilind că firmele de construcţii interesate pot să depună ofertele de preţ în termen de 180 de zile, urmând ca licitaţia să fie adjudecată pe data de 4 septembrie. Pentru proiectare şi execuţie, au fost prevăzute fonduri în valoare de 27, 28 milioane de lei şi impuse firmelor mai multe condiţii de participare.  

carolLicitaţia a fost lansată în sistemul electronic pe data de 23 iunie, dar a fost vizibilă mai târziu deoarece Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) a avut de făcut mai multe observaţii legate de documentaţie, a explicat primarul Craiovei, Mihail Genoiu. „Au fost discuţii în permanenţă că nu apare pe site-ul electronic de licitaţii. Pe SEAP, procedura este următoarea: timp de 10 zile, caietul de sarcini se urcă în sistem, ceea ce înseamnă că procedura de achiziţie este demarată, dar este vizibil numai de către Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice. Numai ea poate să vadă acest caiet de sarcini şi poate să facă observaţii vizavi de ceea ce este scris acolo. Dar acum s-au terminat aceste observaţii şi se poate vedea în sistem”, a precizat edilul Craiovei.

Trei runde de observaţii din partea ANAP

Potrivit autorităţilor locale, observaţiile ANAP au fost legate de faptul că ambele clădiri sunt monumente istorice, încadrate în Clasa I, şi trebuie avute în vedere anumite tipuri de lucrări. «La Colegiul Naţional „Carol I” şi la Opera Română a existat o  situaţie mai delicată deoarece lucrările fac parte dintr-un complex mai amplu. În plus, clădirea liceului şi cea a Operei reprezintă împreună un monument istoric şi, plecând de la aceste aspecte, au fost mai multe observaţii, în trei tranşe, de către ANAP. Toate observaţiile au fost legate de această idee de monument istoric şi de toate criteriile care au fost stabilite pe linia monumentelor istorice. La ora aceasta, licitaţia este în linie dreaptă şi are ca termen data de 10 iulie de depunere a ofertelor», a mai spus Genoiu.

Proiectare şi execuţia, licitate la pachet

Conform datelor postate în SEAP, proiectarea şi execuţia pentru Colegiul Naţional „Carol I” şi Opera Română este estimată la suma de 27, 28 milioane de lei, toţi banii fiind asiguraţi de la bugetul local. Potrivit devizului de lucrări, sumele sunt repartizate astfel: amenajarea terenului – 3.599,41 lei; servicii de proiectare – 250.980 lei; asistenţă tehnică (din partea proiectantului) – 20.915 lei; lucrări de construcţii şi instalaţii – 23.526.311,76 lei; montaj utilaj tehnologic – 342.274,86 lei; utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj – 1.854.185,40 lei; utilaje fără montaj şi echipamente de transport – 40.500 lei; dotări – 768.534 lei şi organizare de şantier – 477.443,72 lei. Alături de calitatea lucrărilor, şi preţul este un criteriu de selecţie, motiv pentru care autorităţile se aşteaptă ca suma finală care va fi cheltuită să fie mai mică.

Garanţii de participare şi de bună execuţie

Autorităţile locale au cerut firmelor ofertante să depună o garanţie de participare la licitaţie în valoare de 200.000 de lei. Potrivit documentaţiei, această garanţie trebuie să aibă o perioadă de valabilitate mare şi trebuie să fie depusă prin virament bancar într-un cont deschis la Trezoreria Primăriei. De asemenea, dovada depunerii acestei garanţii trebuie să fie afişată şi pe sistemul electronic de licitaţii. În cazul în care un grup de operatori depune oferta comună, instrumentul de garantare va fi emis în numele asocierii şi va cuprinde menţiunea expresa că acoperă, în mod solidar, toţi membrii asocierii (cu nominalizarea acestora). Firmelor li s-a solicitat şi o garanţie de bună execuţie, de 10% din valoarea întregului contract.

Experienţă în lucrări de reabilitare a monumentelor istorice

Pe lângă capacitatea economică, firmele ofertante trebuie să demonstreze şi capacitatea tehnică. Potrivit documentaţiei, fiecare societate trebuie să probeze că are experienţă în lucrări de mare anvergură, ca acestea, executate la nivelul a trei contracte. Cele trei contracte trebuie să aibă o valoare totală de cel puţin 23,5 milioane de lei. Pentru îndeplinirea acestei cerinţe, ofertanţii trebuie să prezinte lucrările de construcţii civile pe care le-au făcut – iar acestea să fie executate în ultimii 5 ani –, cu condiţia ca măcar o singură lucrare să fi fost executată la un imobil, monument istoric. Pentru a proba toate aceste detalii, firmele trebuie să depună mai multe documente.

Şantierul va fi deschis în primăvară

După 180 de zile se încheie termenul de depunere a ofertelor, iar pe data de 4 septembrie se anunţă firma câştigătoare. Urmează o perioadă de 30 de zile pentru eventuale contestaţii din partea celorlalte firme şi apoi soluţionarea lor. După ce expiră şi acest termen, se consideră că licitaţia este adjudecată oficial, iar Primăria Craiova va putea încheia contractul de execuţie cu firma desemnată câştigătoare. Autorităţile locale au anticipat că acest an se va scurge cu derularea procedurii de licitaţie, care, după cum se ştie, are termene fixe şi lungi, programând să înceapă execuţia propriu-zisă abia în anul viitor. Mergând pe această idee, reprezentanţii municipalităţii au explicat că de aceea, în bugetul pe acest an, nu a fost prevăzută întreaga sumă pentru reabilitare, ci numai pentru acoperirea serviciilor de proiectare.