Centenarul Muzeului Olteniei, într-un volum de Otilia Gherghe

0
508

La Muzeul Olteniei (clădirea nouă) are loc astăzi, ora 12.00, lansarea lucrării „Centenar Muzeul Olteniei. 1915-2015” scrisă de Otilia Gherghe, fost șef al Secției de Istorie-Arheologie a instituției. Evenimentul este prilejuit de Zilele Craiovei și va constitui un prilej inedit de întâlnire a publicului cu istoria tumultoasă, dar benefică a celei mai reprezentative instituţii muzeale din Oltenia.

Continuator direct al Muzeului Regional de Antichităţi şi Etnografie, înfiinţat la 1 aprilie 1915, din iniţiativa profesorului de istorie Ştefan Ciuceanu, Muzeul Olteniei devine astfel un „muzeu peren” datorită eforturilor neîntrerupte de tezaurizare a culturii materiale, spirituale şi a evenimentelor memorabile. Fundamentarea ca instituţie muzeală a fost determinată de acţiunile unor personalităţi politice şi de artă ale Craiovei, precum Alexandru şi Aristia Aman, Nicolae P. Romanescu, primar al Craiovei, Ştefan Ciuceanu, Elefterie Cornetti, Marin Demetrescu, Marius Metzulescu, C.S. Nicolăescu-Plopşor, Alfred Vincenz.

Un moment important în funcţionarea sa l-a constituit anul 1928, când s-a hotărât ca Muzeul de Istorie Naturală a Craiovei, ce gestiona colecţiile Muzeului Regional de Antichităţi şi Etnografie, să funcţioneze sub denumirea de Muzeul Regional al Olteniei, condus de profesorul Marin Demetrescu. În acest context, specialiştii muzeului craiovean au fost implicit şi creatorii primei instituţii de cercetare ştiinţifică, arheologică, etnografică, de ştiinţele naturii, cei care au redactat primele monografii, reviste şi studii de specialitate. Numai misiunea nobilă a Muzeului Olteniei, a activităţii muzeografilor, conservatorilor şi restauratorilor, de tezaurizare, a făcut ca în Craiova să ne bucurăm de existenţa unui dintre cele mai valoroase şi impresionante patrimonii culturale, mobile, din România.

Vreme îndelungată, din 1915 şi până la înfiinţarea Universităţii din Craiova, muzeul a fost singura instituţie care şi-a propus să cerceteze istoria, etnografia, flora şi fauna zonei, a fost cel care a militat cu toată forţa pentru a împiedica distrugerea sau înstrăinarea mărturiilor care atestă cultura şi civilizaţia poporului român. Dacă în anul 1927 muzeul deţinea 1.050 de piese, iar în 1955, peste 29.120, la sfârşitul anului 2014 patrimoniul său ajunsese la 238.301 bunuri culturale, multe dintre ele de foarte mare valoare istorică şi artistică.

După anul 1989, eforturile specialiştilor din muzeu s-au îndreptat spre consolidarea, restaurarea şi modernizarea sediilor. A urmat apoi organizarea expoziţiilor permanente pe baza bogatului patrimoniu existent. Realizate într-o manieră modernă, accesibilă diferitelor categorii de vizitatori, expoziţiile reprezintă o invitaţie adresată tuturor iubitorilor de frumos. În discursul muzeografic al ultimilor ani, Muzeul Olteniei a fost sprijinit constant de Consiliul Judeţean Dolj, în subordonarea şi administrarea căruia se află.