Temperatura medie din România creşte cu 1 grad, potrivit scenariilor climatice

0
63

Potrivit unor scenarii privind schimbările climatice din România între anii 2001-2030, se proiectează o creştere a  temperaturii medii lunare din ţara noastră în lunile noiembrie-decembrie şi în perioada caldă a anului (mai-septembrie), valori ceva mai ridicate fiind la munte, în sudul şi vestul ţării. Scenariile au fost elaborate de Administraţia Naţională Meteorologică.

În perioada rece a anului încălzirea nu depăşeşte 1ºC. Încălzirea medie anuală, la nivelul întregii ţări, este cuprinsă între 0.7ºC şi 1.1ºC, cele mai mari valori fiind în zona montană.

Pentru intervalul 2020-2030, temperatura medie anuală creşte în sud-estul ţării. Vestul ţării are o încălzire medie nesemnificativă. Pentru temperatura aerului, se proiectează o răcire în timpul  iernii mai pronunţată în regiunile extracarpatice şi mai scăzută în regiunile montane.

În timpul primăverii este proiectată o încălzire semnificativă în toată ţara, mai pronunţată în est, iar toamna deşi din nou în aproape toată ţara se indică o uşoară încălzire aceasta este  mai semnificativă în Subcarpaţii Meridionali şi sud-estul extrem.

În ceea ce priveşte precipitaţiile, se proiectează o scădere a cantităţilor lunare de precipitaţii îndeosebi în lunile de iarnă (decembrie, februarie), o creştere în luna octombrie, iar în luna iunie se proiectează o uşoară creştere la staţiile de munte şi scăderi la staţiile de deal şi câmpie, potrivit unor scenarii publicate de Ministerul Mediului. Pentru celelalte luni, schimbările nu sunt semnificative.

În cazul mediilor anule a cantităţilor de precipitaţii cumulate în 24 ore, se remarcă pentru 2020-2030 valori apropiate de normal  cu uşor excedent în nord-estul extrem şi deficit în sud-est şi sud-vest.