ATOP Dolj: O radiografie privind activităţile desfăşurate de poliţie pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii în şcoli

0
1176

Dezbatere vie şi consistentă, într-una din comisiile ATOP Dolj (Autoritatea Teritorială de Ordine Publică), în cadrul căreia, ieri, s-a discutat concret şi eleborat despre activităţile desfăşurate de poliţie pentru prevenirea şi combaterea criminalităţi în şcolile din teritoriu. Deşi procesul de învăţământ se desfăşoară de mai multă vreme, precumpănitor, în sistem online, preocupările poliţiei în domeniul menţionat s-au menţinut constante. Invitaţi: şefii structurilor de poliţie orăşeneşti şi municipale din Dolj, şi bineînţeles comisarul-şef Cristian Georgel Ivan, şeful IPJ Dolj, membru ATOP prin regulamentul de funcţionare, instituit prin lege. Informaţiile au fost succinte şi la obiect, atenţionările stăruind asupra necesităţii imperioase de dotare, cât mai grabnică a tuturor unităţilor şcolare cu sisteme video de supraveghere, concomitent cu mai buna colaborare între reprezentanţii poliţiei şi coducerile unităţilor şcolare din teritoriu, pentru prevenirea derapajelor de orice natură. Preşedintele ATOP, consilierul judeţean, prof. univ. dr. Gheorghe Bică, a opinat că dezbaterea iniţiată şi-a atins scopul, prin concluziile desprinse, nu puţine la număr, şi calitatea intervenţiilor.