Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României de ieri

0
356

I.               PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/OUG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

II.            PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/NFHG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

2.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Fundaţiei Româno-Germane de Pregătire şi Perfecţionare  Profesională Vladimirescu-Arad ca fiind de utilitate publică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/HG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului pulberii de dioxid de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului-S.A pe teritoriul României

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/HG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Tribunalului Buzău

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/HG-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Fundaţiei ”Mareşal Alexandru Averescu” asupra unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, şi modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/HG-2.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0460 Râmnicu Vâlcea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/NFHGANEXE.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

7.     PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

III.   MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Memorandum privind aprobarea Metodologiei şi Ghidului de implementare a Planului Anual de Lucru al Guvernului la nivelul administraţiei publice centrale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/MEMO.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

IV.     NOTE

1.    NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului – 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/03/NOT%C4%82.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

V.      PUNCTE DE VEDERE

1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 8 iniţiative legislative parlamentare