Limite pentru contractarea finanţărilor rambursabile de către autorităţile administraţiei publice locale

0
95

Guvernul a stabilit, printr-o hotărâre, ca limita anuală privind finanţările rambursabile (ex. împrumuturi de la bănci comerciale, instituţii de credit) care pot fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, reprezentând datorie publică locală, să fie de 1,2 miliarde lei pentru fiecare dintre anii 2016, 2017 şi 2018.

Aceeaşi limită anuală de 1,2 miliarde lei pentru fiecare dintre anii 2016, 2017 şi 2018 a fost stabilită pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează să fie contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. „Aceste limite anuale pentru contractarea finanţărilor rambursabile şi efectuarea tragerilor din finanţările rambursabile au fost stabilite pentru încadrarea în nivelul anual al deficitului bugetului general consolidat. De asemenea, au fost avute în vedere prevederile Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016 şi Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018”, se precizează într-un comunicat de presă al Guvernului.

Trebuie menţionat că aceste plafoane nu cuprind finanţările rambursabile destinate refinanţării datoriei publice locale şi nici pe cele alocate proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv cele cuprinse în Planul Elen de Reconstrucţie şi Dezvoltare a Balcanilor.  Referitor la această Hotărâre de Guvern au fost consultate structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale.

Comisia de autorizare a împrumuturilor locale autorizează finanţările rambursabile care urmează să fie contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi tragerile ce se pot efectua din finanţările rambursabile, cu încadrarea în limitele anuale.