Garanţii întreprinzătorilor care accesează programul Mihail Kogălniceanu

0
135

Întreprinzătorii interesaţi de accesarea unei linii de credit în cadrul Programului Kogălniceanu au la dispozitie pentru anul 2012 un plafon de garantare de 1.200 de milioane lei. Valoarea garanţiei este de maximum 80%, dar nu mai mult de 100.000 lei din valoarea liniei de credit. Gheorghe Lăpădat, directorul general al Fondului Local de Grantare Craiova a precizat, într-un comunicat de presă că FNGCIMM are stabilite procedurile interne pentru acordarea acestor garanţii şi va putea procesa toate solicitările de garantare, corecte şi complete, cu maximă operativitate, în anul 2011 durata de aprobare nedepăşind 24 de ore. „Garanţia în numele şi în contul statului se acordă la cererea băncii, după aprobarea liniei de credit de către instituţia finanţatoare şi numai în situaţia în care beneficiarul programului nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit”, a mai subliniat Gheorghe Lăpădat. Astfel, 13 bănci comerciale acordă linii de credit cu dobândă parţial subvenţionată în cadrul acestui Program.

Dobândă parţial subvenţionată

Programul M.Kogalniceanu este un program multianual, pe perioada 2011-2013, de încurajare şi de stimulare a dezvoltării I.M.M.-urilor, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de subvenţionare parţială a dobânzilor şi, după caz, de garantare de către stat, pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, de către instituţiile de credit. Facilităţile care se acordă în cadrul Programului M.Kogălniceanu, constau în: acordarea unei linii de credit, în valoare maximă de 125.000 lei/I.M.M./an, cu dobândă parţial subvenţionată, pe de o parte şi
garantarea creditului de către stat, cu menţiunile că garanţia în numele şi în contul statului se acordă numai în situaţia în care beneficiarul programului nu dispune de garanţii suficiente pentru accesarea liniei de credit si ca de la data epuizării bugetului anual alocat pentru subvenţia de dobândă nu se mai acordă garanţii în cadrul Programului M.Kogălniceanu, pentru noi beneficiari, pe de altă parte.

Notificare privind acordul de principiu

Perioada de rambursare a creditelor cu dobândă subvenţionată şi, după caz, cu garanţie de stat este de maximum un an de la data acordării liniei de credit. Linia de credit se poate prelungi pe o perioadă de maximum 1 an de la data scadenţei, fără a depăşi perioada de implementare a Programului M. Kogălniceanu. Înscrierea in program se face on-line, pe site-ul www.aippimm.ro. „După întocmirea şi transmiterea către instituţiile finanţatoare, a listelor cu IMM-urile eligibile în program, solicitanţii declaraţi eligibili de către AIPPIMM se vor putea prezenta la oricare instituţie de credit implicate în Program cu formularul de înscriere în program, semnat şi ştampilat şi cu notificarea privind acordul de principiu pentru subvenţionarea dobânzii…”, se mai spune în comunicatul de presă.