Campanie pentru promovarea incluziunii sociale

0
140

Asociaţia Vasiliada, în parteneriat cu Institutul pentru Politici Sociale, anunţă lansarea campaniei “Promovarea incluziunii sociale şi îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.

Campania se desfăşoară în judeţul Dolj, în perioada februarie – aprilie 2012. Echipa proiectului CIS Craiova va urmări promovarea şi diseminarea de informaţii în cadrul potenţialilor angajatori – amintirea grupurilor ţintă, precum şi a modelelor de bună practică în domeniul incluziunii sociale – în vederea colaborării. Acest proiect se desfăşoară în 8 regiuni ale ţării, în perioada septembrie 2010 – august 2013, şi urmăreşte promovarea de măsuri specifice pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a unui număr de 4.210 persoane (grupuri vulnerabile, inclusiv persoane asistate, voluntari, personal al Centrelor de Incluziune Socială). Proiectul “Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6, “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2., “Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.