Sistem Naţional Integrat al Informaţiilor legate de Evidenţa Persoanelor

0
393

Ministrul Comunicaţiilor, Valerian Vreme, a semnat recent alături de Ministrul Administraţiei şi Internelor, Constantin Traian Igaş, contractul de finanţare din fonduri structurale pentru proiectul „Sistem Naţional Integrat de Introducere şi Actualizare a Informaţiilor Legate de Evidenţa Persoanelor”. Valoarea totală a proiectului este de 26.658.760 lei, valoarea eligibilă fiind de 21.499.000 lei, din care 21.499.000 lei reprezintă valoarea asistenţei nerambursabile.

Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni. Obiectivul proiectului “Sistem Naţional Integrat de Introducere şi Actualizare a Informaţiilor Legate de Evidenţa Persoanelor” reprezintă emiterea şi gestiunea actelor de identitate în conformitate cu legislaţia României şi cu recomandările Uniunii Europene. Sistemul va oferi posibilitatea interconectării cu celelalte sisteme informatice naţionale, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, dar şi ale beneficiarilor externi.

Comunicarea către diverse instituţii şi autorităţi publice

Prin implementarea aplicaţiei informatice se urmăreşte: eliberarea sau emiterea de diverse certificate, adeverinţe prin care să certifice cetăţenia, datele de identitate, domiciliul; comunicarea către diverse instituţii şi autorităţi publice a datelor de identitate şi domiciliul anumitor persoane; identificarea modificărilor survenite în bazele de evidenţă a persoanelor privind actualizări de date şi informaţii despre anumite persoane; eliberarea documentelor de identitate: carte de identitate, certificat de stare civilă, paşaport, înregistrarea şi radierea auto precum şi furnizarea datelor din Registrul Local de evidenţă a persoanelor, la solicitarea unor instituţii şi autorităţi centrale şi locale.

70 de persoane vor fi instruite pentru utilizarea sistemului

„De asemenea, prin intermediul portalului, se vor asigura verificări de către structurile din domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, în bazele de date centrale de evidenţă a persoanelor privind forma şi conţinutul paşapoartelor, permiselor de conducere, actelor de identitate” se specifică într-un comunicat al  MCSI. Totodată, prin aplicaţia de emitere a certificatelor de cazier judiciar, implementată la nivelul judeţelor şi localităţilor, se urmăreşte eficientizarea actualelor fluxuri de informaţii, prin modificarea arhitecturii sistemului şi a bazelor de date. „Precizăm că un număr de 70 de persoane vor fi instruite pentru utilizarea sistemului” se mai precizează în comunicatul respectiv.