A început pregătirea anului şcolar 2018-2019 în învăţământul profesional şi tehnic

0
361

De câţiva ani, a reînceput revigorarea învăţământului tehnic şi profesional. Trendul pare a fi ascendent, iar ultimele dispoziţii legislative urmează aceleaşi coordonate.  Au fost stabilite, în mare parte, cerinţele pentru anul şcolar 2018-2019, transmise, în teritoriu, de către cei responsabili din cadrul Inspectoratului şcolar Judeţean Dolj.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, prin Nota Telefonică nr. 51/02.02.2018, noile prevederi legale din domeniul pregătirii tehnice, inclusiv prin învăţământul profesional: „Vă anunţăm că unităţile de învăţământ, care organizează învăţământ profesional de stat, stabilesc, împreună cu operatorii economici / instituţiile publice partenere, dacă vor organiza probe de preselecţie candidaţilor, conform Ordinului nr. 5068/31.08.2016,  al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice (MENCS), privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat şi a Ordinului nr. 4795/31.08.2017 al Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), pentru anul şcolar 2018/2019. În cazul în care operatorii economici, respectiv instituţiile publice partenere  nu solicită o preselecţie a candidaților, înaintea probei de admitere urmează să se modifice în scris acest fapt. Data-limită de transmitere a datelor este 13 februarie a.c., cu avizarea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ”.

Cerinţe şi pentru învăţământul dual

Noua formă a învăţământului profesional şi tehnic, cel dual, merge bine, cel puţin declarativ, iar în unele situaţii şi faptic. În judeţul Dolj sunt, până în prezent, implicate în proiect patru unităţi de învăţământ preuniversitar. Pentru 2018-2019, au început, deja, pregătirile, iar Nota nr. 50/02.2018 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj este clară: „Vă solicităm să transmiteţi spre avizare, până pe 20 februarie 2018, procedura de admitere în învăţământul dual, aşa cum este ea stipulată în Cap. III, art. 9, din Ordinul nr. 3556 al MENCS din 29.03.2016 , prin aprobarea de către Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare. Se va menţiona, în mod expres, faptul că se vor organiza probe de admitere doar în situaţii în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, sau, după caz, independent de numărul candidaţilor înscrişi pe numărul de locuri disponibile, la solicitarea operatorilor economici parteneri, cu precizarea datelor planificate pentru eventuale probe de admitere organizate în primele două etape” .