Încep pregătirile pentru Olimpiadele şcolare

0
157

Primul semestru al anului şcolar 2017/2018 se apropie de final, dar începe perioada Olimpiadelor şcolare, cu toate fazele de desfăşurare (locală, judeţeană şi naţională). Astfel, Ministerul Educaţiei Naţionale a transmis, în teritoriu, „Apelul pentru selectarea subiectelor” pentru faza judeţeană a Olimpiadelor şcolare. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, la rândul său, către instituţiile de învăţământ preuniversitar din subordine toate prevederile legale. La Craiova, în primăvara acestui an, vor fi organizate fazele naţionale la Chimie, Limba germană şi Muzică instrumentală – studii teoretice.

 Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) realizează baza de date cu propuneri de subiecte pe discipline în vederea realizării subiectelor pentru etapele locale şi naţionale ale Olimpiadelor şcolare. „Noi, la nivel de Inspectorat, am transmis către unităţile din judeţ, tot ceea ce scrie în legislaţie, prin ceea ce ni s-a transmis de la CNEE. Profesorii care elaborează propuneri de subiecte, însoţite de grilele de evaluare şi de notare, le vor trimite inspectorului de specialitate, cel care le va arhiva şi le va transmite informaticianului, cel, care, la rândul său, le va accesa în baza de date naţională . Reprezentanţii MEN, cu toţii specialişti, împreună cu cei de la CNEE vor stabili grupuri de lucru pe discipline/clase, formate din cadre didactice cu experienţă în domeniu. Acestea vor semna o declaraţie , pe propria răspundere, prin care menţionează că nu au elevi ori rude până la gradul al IV-lea în situaţia de a susţine concursul. Propunerile de subiecte se elaborează ţinând seama de mai multe cerinţe: să fie formulate clar , în concordanţă cu programa şcolară; să aibă un nivel de dificultate corespunzător unei evaluări cu funcţia de selecţie (concurs), etc. Depunerea propunerilor va fi făcută în format electronic, data limită fiind 17 ianuarie 2018, iar profesorii vor semna şi un act de confidenţialitate, acelaşi lucru urmând să-l facă şi cei care au acees la date (inspectori, informaticieni) ”, a precizat prof. Constantina Dăoagă, inspector pentru Managementul Instituţional în cadrul Inspectoratului Şcolar judeţean Dolj. În acest an şcolar, sunt prevăzute 20 de discipline pentru susţinerea Olimpiadelor, la diferite cicluri de învăţământ, iar la Craiova, în primăvară, vor fi organizate fazele naţionale la Chimie, Limba germană şi Muzică instrumentală.