Investiţii împotriva inundaţiilor în bazinul hidrografic Jiu

0
170

Administraţia Bazinală de Apă Jiu a finalizat implementarea proiectului „Watman – Sistem informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I”, prin care se pun bazele aplicării strategiei naţionale pentru managementul resurselor de apă, inclusiv a situaţiilor generate de fenomene hidrologice extreme (secetă şi ape mari, poluări sau accidente la sistemul  de gospodărire a apelor) în caz de dezastre, elaborată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).

Pentru barajele din administrarea ABA Jiu au fost instalaţi senzori şi staţii automatizate pentru monitorizarea on-line a tuturor parametrilor de gospodărire a apelor (cotă, volum, debit defluent, în funcţie de deschiderea vanelor sau stavilelor, parametrii de urmărire a comportării construcţiei hidrotehnice) şi un număr total de 27 staţii automatizate. Au fost puse în funcţiune cinci staţii automatizate pentru măsurarea calităţii apei (Işalniţa – Amaradia, Bechet – Dunăre, Calafat – Dunăre, Malu Mare – Jiu, Podari Jiu). A fost amenajată, de asemenea, o staţie pentru mărirea gradului de siguranţă la baraje – Baraj Işalniţa şi o staţie pentru măsurarea debitelor la folosinţe: SE Craiova – Canal de apă caldă.

Investiţii de peste 6,1 milioane lei

Lucrările de infrastructură propuse, echipamentele şi dotările, au fost instalate în puncte distincte pe întreg teritoriul românesc, în toate cele 11 bazine hidrografice: Someş-Tisa, Crişuri, Mureş, Banat, Jiu, Olt, Argeş-Vedea, Buzău – Ialomiţa, Siret, Prut – Bârlad şi Dobrogea – Litoral. Valoarea totală a produselor, serviciilor şi lucrărilor la nivel naţional este de 275.647.972 lei, fără TVA, din care 6.130.074,79 lei fără TVA pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu. Durata de implementare a acestei prime etape a proiectului a fost 12 luni.

Obiectivul general al proiectului Watman este de a contribui la managementul sustenabil al resurselor de apă în majoritatea zonelor, prin implementarea măsurilor structurale şi nestructurale şi de a ajuta la realizarea obiectivelor POS Mediu, în vederea reducerii incidenţei dezastrelor naturale ce afectează populaţia României. Printre obiectivele specifice socio-economice regăsim întărirea capacităţii de intervenţie în caz de inundaţii a Administraţiei Naţionale “Apele Române”, dar şi îmbunătăţirea sistemului de alarmare şi avertizare a populaţiei din zonele afectate de inundaţii şi reducerea timpului de reacţie, în vederea prevenirii efectelor inundaţiilor.

„Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv considerabil asupra populaţiei prin faptul că locuitorii din zonele vulnerabile vor beneficia de informaţii, în timp real, privind evoluţia şi gestionarea fenomenelor hidrologice extreme, iar riscul de producere a acestora va fi diminuat cu 7% la nivelul celor 11 bazine hidrografice din România”, a declarat Marin Talău, directorul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu.

Centru de intervenţie, la Craiova

Investiţiile propuse la nivelul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au inclus şi construirea a două centre de intervenţie rapidă, la Craiova şi Târgu Jiu. Aici au fost depozitate mai multe echipamente necesare implementării proiectului. Între altele, au fost aduse mai multe utilaje: tractor, remorcă EDK50S, stivuitor diesel, trei trailere poluare, patru maşini de umplut saci cu nisip, trei cositoare mecanice, o pompă diesel, o barcă pentru cinci persoane, laborator mobil, ponton cu motor, sistem mobil de ancorare, senzori staţii calitatea apei, echipamente de protecţie, rezervor stocare şi baraje mobile din panouri de aluminiu.

În cadrul dispeceratului de gospodărire a apelor vor fi transmise on-line toate informaţiile şi datele de la staţiile hidrometrice, baraje, derivaţii, urmând a fi realizate aplicaţii şi soft-uri electronice care să permită monitorizarea, coordonarea şi controlul intervenţiilor în situaţii de urgenţă generate de inundaţii şi poluări accidentale.

Proiectul îndeplineşte obiectivul global al POS Mediu de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului, precum şi a standardelor de viaţă în România, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.