În Dolj se însămânţează grâul!

0
181

Circa 170.000 de ha, destinate culturii grâului, şi circa 25.000 ha destinate orzului, se însămânţează în aceste zile în marea majoritate a exploatărilor agricole din Dolj. Lucrarea este în plină desfăşurare, ne spunea ing. Popa Adrian, directorul executiv al DGA Dolj. Din păcate, se resimte un deficit acut de umiditate, ceea ce va îngreuna procesul de răsărire. Doljul este de mai mulţi ani unul din bazinele cerealiere ale ţării, care contează efectiv în producţia totală.