Declaraţie privind criza din agricultură

0
91

agricultura 3Grupul PPE este de departe cel mai puternic apărător din Parlamentul European al intereselor fermierilor europeni. Grupul PPE este cel care a asigurat în timpul ultimei reforme a PAC un buget substanţial UE pentru agricultură. În contextul crizei actuale de pe pieţele agricole, susţinem în continuare existenţa unei politici agricole comune  şi suntem alături de fermierii noştri.

În ultimele 18 luni, condiţiile de piaţă din sectoare esenţiale, precum cel al lactatelor, al cărnii de porc, al cărnii de vită şi al fructelor şi legumelor, s-au deteriorat în asemenea măsură, încât supravieţuirea multor producători se află în prezent în mare pericol. Condiţiile dificile de pe pieţele internaţionale, alături de creşterile producţiei în anumite sectoare, au avut un efect negativ asupra preţurilor. Practicile comerciale neloiale din lanţul de aprovizionare cu produse alimentare agravează şi mai mult criza. Grupul PPE solicită relaţii echitabile şi echilibrate între producătorii agricoli, unităţile de prelucrare şi sectorul comerţului cu amănuntul. Solicităm de urgenţă Comisiei Europene să consolideze normele actuale şi să pună în aplicare, unde este necesar, un cadru de reglementare eficient pentru a proteja interesele fermierilor în cadrul lanţului de aprovizionare cu produse alimentare.

Propunerile noastre pentru abordarea crizei:

 1. Extrem de importantă pentru agricultura UE este asigurarea condiţiilor de concurenţă echitabile pe piaţa internă, în special pentru exploataţiile agricole familiale, care reprezintă coloana vertebrală a comunităţilor noastre rurale. Grupul PPE solicită acţiune imediată pentru înlăturarea dezechilibrului de putere dintre producători şi sectorul comerţului cu amănuntul.
 • Trebuie să analizăm de urgenţă gradul de concentrare al distribuitorilor şi practicile comerciale folosite pe teritoriul UE pentru a propune noi măsuri legislative în UE, care să combată practicile comerciale neloiale din lanţul de aprovizionare cu produse alimentare. Normele antitrust şi cele în materie de concurenţă nu trebuie să le permită distribuitorilor individuali să aibă o poziţie dominantă pe pieţele naţionale sau regionale.
 • Trebuie să abolim sistemul paralel în care există tot mai multe organisme de certificare, conduse chiar de distribuitori, şi care sunt scumpe pentru producători; în practică, aceştia preiau de la stat funcţia de monitorizare a sectorului alimentar, pe baza unor norme pe care le-au elaborat ei înşişi, ceea ce afectează interesele producătorului.
 • Măsurile din domeniul concurenţei şi cele antitrust nu trebuie să permită sub nicio formă sectorului comerţului cu amănuntul să rezilieze unilateral contractele atunci când scad preţurile. La stabilirea preţurilor se solicită preţurile nete pentru a preveni actualizările netransparente. Trebuie abolite şi interzise toate sistemele care solicită taxe pentru includerea pe lista distribuitorilor/ furnizorilor.
 • Ar trebui verificată punerea în aplicare corespunzătoare a Directivei privind întârzierea în efectuarea plăţilor şi, dacă este necesar, revizuită. Ar trebui stabilit un termen de plată de cel mult 30 de zile, care să nu poată suferi modificări pe baza contractelor individuale; acesta ar trebui să fie obligatoriu şi garantat prin lege la nivelul UE în zonele de schimb din sectorul alimentar. Fiecare stat membru poate stabili termene de plată mai scurte.
 • Trebuie să ne asigurăm că contractele de livrare încheiate între părţile interesate de pe piaţă (fermieri, cooperative, producători de produse lactate, unităţi de prelucrare) şi sectorul comerţului cu amănuntul trebuie să aibă o durată de valabilitate de cel puţin 12 luni. În aceste contracte ar trebui aplicată o perioadă de cel mai mult şase luni pentru stabilirea preţurilor, cu excepţia cazului în care fermierii sau producătorii de produse lactate solicită în mod explicit o perioadă mai lungă. Ar trebui facilitat accesul prioritar al producătorilor locali în magazinele alimentare şi supermarketuri.
 • Toate mărcile proprii ale distribuitorilor privaţi disponibile în Europa trebuie etichetate în mod clar, pentru a se vedea cine sunt producătorii. Numele mărcii producătorului sau, în cazul în care nu are nume, numele companiei, trebuie să apară pe ambalaj cel puţin la fel de vizibil ca marca proprie a distribuitorului. Grupul PPE consideră că această problemă trebuie să reprezinte o prioritate pentru „Iniţiativa privind lanţul de aprovizionare”.agricultura 1
 1. Ca măsură imediată, solicităm reintroducerea permanentă a sprijinului pentru grăsimea din lapte folosită la îngheţată şi la produse de brutărie, scopul fiind de a înlocui definitiv uleiul de palmier, care este importat din ţări terţe, iar uneori este produs în condiţii îndoielnice din punctul de vedere al protecţiei mediului. Acest sprijin s-a dovedit foarte eficient în trecut.
 2. Sistemul actual de intervenţie este prea static. I se solicită aşadar Comisiei să propună un nou sistem de intervenţie „ad hoc” pentru a elimina în mod flexibil, potrivit condiţiilor de piaţă, cantităţile necesare de unt şi de lapte praf degresat printr-o procedură rapidă şi neanunţată, la preţul pieţei. Solicităm un mecanism flexibil prin care să se decidă posibila creştere temporară a preţurilor de intervenţie şi consolidarea ajutorului pentru depozitare privată.
 3. Grupul PPE invită Comisia să propună, cu titlu provizoriu, măsuri nebirocratice şi obligatorii în toată UE pentru a reduce producţia de lapte.
 4. Trebuie introdusă o formă de ajutor specific pentru unităţile de prelucrare şi pentru producţia şi promovarea de produse de înaltă calitate în regiunile defavorizate, precum regiunile montane şi ultraperiferice.
 5. Grupul PPE a sprijinit ferm înfiinţarea Observatorului pieţei laptelui, salută înfiinţarea Observatorului pieţei cărnii şi solicită extinderea instrumentelor de supraveghere a pieţei şi la alte sectoare, precum sectorul fructelor şi legumelor. Comisia ar trebui să analizeze nivelul tarifelor de import la îngrăşăminte, alături de costurile globale de producţie, incluzând produsele de protecţie a plantelor. Sprijinim ideea potrivit căreia observatoarele pieţei ar trebui să fie proactive în prevenirea crizelor de pe piaţă, prin introducerea unor mecanisme de alertă timpurie.
 6. Grupul operativ pentru pieţele agricole trebuie să aducă o contribuţie concretă la descoperirea practicilor comerciale neloiale şi la optimizarea instrumentelor de piaţă. Măsurile naţionale specifice nu trebuie să afecteze funcţionarea pieţei interne.
 7. Grupul PPE recunoaşte că Comisia a folosit veniturile provenite din prelevări suplimentare pentru a pune 500 milioane EUR la dispoziţia statelor membre, cu scopul de a asista fermierii. Cu toate acestea, dat fiind că o parte substanţială a acestei sume nu a fost folosită, grupul PPE propune ca fondurile neutilizate să fie folosite pentru măsuri care să ajute pieţele.
 8. Grupul PPE solicită mijloace de finanţare de tip punte şi garanţii pentru împrumuturi pentru a-i ajuta pe fermieri în problemele fluxurilor de numerar. Toate instrumentele disponibile la nivelul UE trebuie folosite la maximum pentru a facilita accesul fermierilor la credite şi investiţii, inclusiv prin intermediul Băncii Europene de Investiţii (BEI), Fondului european pentru investiţii strategice (FEIS) şi fondurilor de dezvoltare rurală şi de coeziune. Ar trebui să li se acorde fermierilor acces la modalităţile de finanţare privată şi la instrumente de finanţare precum finanţarea participativă.
 9. Pentru a reduce dificultăţile de pe piaţa cărnii de porc, Comisia ar trebui să stabilească, dacă este cazul, limite temporare de producţie în acest sector. Sistemul standard pentru depozitarea privată ar trebui redeschis în timp util şi ar trebui aplicate alte măsuri adecvate, potrivit evoluţiei preţurilor pentru carnea de porc.
 10. I se solicită Comisiei să permită statelor membre în care nu a fost identificată o boală la animale să elibereze certificatele veterinare necesare exportului produselor din carne de porc, în cazul embargourilor fitosanitare.
 11. Grupul PPE este de părere că măsurile propuse pentru gestionarea crizei pieţei din sectorul fructelor şi legumelor sunt de departe insuficiente. În mod special, preţurile de retragere ar trebui actualizate, dat fiind că sprijinul oferit în prezent acoperă doar 20 % din preţul mediu al pieţei. Grupul PPE invită Comisia să îşi sporească fondurile de promovare pentru produsele din carne de vită şi să continue să deschidă noi pieţe în afara graniţelor.
 12. Ca parte a programului nostru de ajutor umanitar extern, îndemnăm Comisia să pună produsele UE la dispoziţia celor mai defavorizate persoane din UE şi a ţărilor terţe care au nevoie de sprijin de urgenţă.
 13. Comerţul internaţional le oferă fermierilor noştri posibilităţi semnificative. Cu toate acestea, în toate acordurile comerciale ar trebui să se asigure o reciprocitate pozitivă, în special cu partenerii noştri comerciali cei mai importanţi, în ceea ce priveşte standardele din domeniile protecţiei consumatorilor, bunăstării animalelor şi protecţiei mediului, precum şi standardele sociale minime. Toate produsele agricole importate ar trebui să respecte standardele UE. Protejarea indicaţiilor noastre geografice trebuie să reprezinte o prioritate.
 14. Grupul PEE salută eforturile depuse de comisarul european Phil Hogan pentru deschiderea de noi pieţe. Barierele netarifare ar trebui eliminate. Grupul PPE solicită introducerea rapidă a garanţiilor de export/ instrumentelor de creditare suplimentare pe teritoriul întregii UE, în cooperare cu BEI, lucru care ar putea completa sistemele folosite de către statele membre.agricultura 2

În contextul crizei actuale, ar trebui să ne amintim că perspectivele pentru agricultură pe termen mediu şi lung sunt favorabile. Potrivit estimărilor, va fi nevoie de o producţie agricolă sporită pentru a putea hrăni populaţia în continuă creştere. Inovarea în sectorul agricol al UE va fi un element esenţial. O provocare căreia trebuie să îi facem faţă este încurajarea tinerilor să intre în domeniul agricol. Grupul PPE este pe deplin hotărât să îi ajute pe fermierii noştri în aceste vremuri dificile. Vom juca în continuare un rol activ în sprijinirea fermierilor noştri astfel încât să facă faţă turbulenţelor de pe piaţă.