Admiterea în învăţământul liceal, profesional şi dual de stat a intrat în linie dreaptă

0
399

În perioada 4 – 11 iulie, are loc completarea opţiunilor în fişele de înscriere, pentru admiterea în învăţământul liceal, profesional şi dual de stat , de către absolvenţii clasei a VIII-a , însoţiţi de părinţi sau tutori legal, prin asistenţa diriginţilor claselor din anii terminali ai învăţământului gimnazial. Totul se face conform Procedurii elaborată de Ministerul Educaţiei, 29777/24.06.2022. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj se circumscrie acestor directive şi prezintă programul de punere în aplicare.

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere se poate realiza la sediul unităţii de învăţământ pe care a absolvit-o candidatul , pe baza unei programări telefonice sau prin e-mail, ori printr-un formular transmis electronic, la solicitarea candidatului/părintelui/reprezentantului legal. Unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia de a posta pe site-ul propriu numărul de telefon şi adresa de e-mail , dedicate admiterii pentru anul şcolar 2022 – 2023. Trebuie să se ţină cont de media de admitere a candidatului (80% nota de la Evaluarea Naţională, 20% media celor patru ani de învăţământ gimnazial) şi de şansele lui reale  de a fi admis la un anumit liceu şi nu în ultimul rând de preferinţe.

Calendar pentru admitere

În ziua de 14 iulie, are loc etapa de repartizare computerizată în învăţământul liceal, profesional şi dual de stat. “Rezultatele for fi afişate, în format letric sau electronic, la nivelul unităţilor de învăţământ şi al ISJ Dolj, dar şi pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei. În perioada 15 – 20 iulie, are loc depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la unităţile de învăţământ la care candidaţii au fost repartizaţi. Vorbim şi de modalitatea de înscriere a candidaţilor care vor să participe la admiterea computerizată în alt judeţ. Astfel, completarea fişelor de înscriere în acest sens se poate face la sediul unităţii de învăţământ absolvită de către candidat; prin formularul transmis electronic unităţii de învăţământ absolvite; la Centrul special de înscriere din judeţul în care doresc să participe la admitere, în situaţii excepţionale. În acest sens, astfel de Centru  va fi organizat la sediul ISJ Dolj, după următorul program: 4 – 7 iulie: intervalul orar 10:00 – 15:00; 8 iulie – 10:00 – 12:00; 9 – 10 iulie: 10:00 – 12:00; 11 iulie – 10.00 – 15:00. Absolvenţi, care doresc să participe la admitere în Dolj, vor prezenta Fişa de înscriere ştampilată şi cu număr de înregistrare, completată cu datele personale, cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională, cu media de absolvire a claselor V- VIII, cu media de admitere “, a precizat prof. Oana Lavinia Zaharie, inspector general – adjunct al ISJ Dolj, preşedinte Comisia Judeţeană de Admitere.

Opţiuni şi pentru cei cu CES

În acelaşi timp, se desfăşoară şi admiterea candidaţilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES) , proveniţi din învăţământul de masă şi din învăţământul special, pe locurile distinct alocate în acest scop. Pe 1 iulie a avut loc realizarea acesteia, după validarea , de către comisia de admitere judeţeană a a listei candidaţilor  admişi. În perioada 4 – 5 iulie, are loc completarea opţiunilor în fişele de înscriere. “În data de 7 iulie, va avea loc repartizarea candidaţilor pe locurile CES. Repartizarea se face computerizat, într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere şi pe baza opţiunilor completate în fişa de înscriere. După finalizarea sesiunii de repartizare, unităţile de învăţământ de provenienţă a candidaţilor  afişează listele celor admişi. Candidaţii nerepartizaţi , precum şi cei care au fost repartizaţi, dar care solicită, în scris, renunţarea la locul pe care au fost repartizaţi, însă îşi doresc să participe la repartizarea computerizată, din data de 14 iulie, completează opţiunile în intervalul 08 – 11 iulie”, a mai spus Oana Lavinia Zaharie.