Modificări legislative pentru agricultori

0
79

În ultima zi a lunii trecute a fost publicat în Monitorul Oficial nr.409, Ordinul MADR nr. 817/30.05.2016 care aduce unele modificări şi completări Ordinului MADR nr. 619/2015. Prin acest document se aprobă criteriile de eligibilitate, condiţiile specifice şi modul de implementare a schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020.apia

          Cele mai importante modificări vizează introducerea unei prevederi care să permită fermierului diminuarea suprafeţei solicitate pentru sprijinul cuplat la sămânţa de cartof, în cererea unică de plată, pe baza documentelor emise de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, dar şi completarea prevederilor referitoare la actele în baza cărora funcţionează persoanele juridice care nu sunt înregistrate la Oficiul Naţional pentru Registrul Comerţului, şi prin care dovedesc că desfăşoară activitate agricolă. Stabilirea pentru anul 2016 a datei limită de depunere a cererilor unice de plată şi a modificărilor la acestea, ca fiind data de 10 iunie.

          De asemenea, cererile unice de plată şi modificările la acestea pot fi depuse şi după data de 10 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu penalităţi, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Solicitările depuse după această dată sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acordă nici un fel de plată sau de sprijin. A fost modificat şi termenul de prezentare la APIA a documentelor justificative în ceea ce priveşte sprijinul cuplat pentru mere destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare nonalcoolice, de la 1 decembrie în 31 decembrie a anului de cerere. Totodată, s-a aprobat abrogarea dispoziţiilor potrivit cărora, cuantumul per cap, în cazul sprijinului cuplat la taurinele din rase de carne şi metişii acestora se acorda diferenţiat, astfel că se creează posibilitatea acordării unui cuantum unitar pentru toate categoriile din sectorul taurine de carne, sector în declin şi se doreşte a fi dezvoltat cu prioritate evitându-se abandonarea acestei activităţi.