Elevii maximi la fazele naţionale ale Olimpiadelor îşi pot echivala proba scrisă la Bacalaureat

0
368
Elevii care au obținut premii individuale la concursurile și olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației își pot echivala proba scrisă de la examenul de Bacalaureat, conform unui document obținut de Edupedu.ro.

FOTO: arhivă

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat prevede că echivalarea se face cu nota maximă, adică nota 10. Art. 4 – „(2) Elevii care, în una din clasele a IX-a – a XII-a, au obținut premii individuale la concursuri/olimpiade școlare internaționale recunoscute de către MECTS au posibilitatea de a-și echivala, la cerere, proba scrisă de examen la disciplina la care au obținut premiul. Echivalarea se face cu nota maximă. Lista concursurilor/olimpiadelor școlare internaționale recunoscute de către MECTS se publică pe site-ul Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului până la începerea sesiunii speciale de bacalaureat. (3) Recunoașterea/echivalarea probelor se face de către directorul unității respective, în urma solicitării scrise a candidatului și a prezentării dovezilor privind obținerea premiului la concursul/ olimpiada internațională. Documentele menționate se depun, în momentul înscrierii, la secretariatul unității de învățământ”, conform metodologiei. Lista olimpiadelor și concursurilor internaționale recunoscute de Ministerul Educației pentru care se poate echivala proba scrisă de la examenul național de Bacalaureat 2023

Competiții desfășurate la nivel mondial, finanțate de către Ministerul Educației

Limbă și comunicare:

 1. Olimpiada Internațională de Limba Franceză;
 2. Olimpiada Internațională de Limba Germană;
 3. Olimpiada Internațională de Limba Rusă (Institutul de Stat pentru Limba Rusă „A.S. Pușkin” – Moscova);

Matematică și științe

 1. Olimpiada Internațională de Matematică;
 2. Olimpiada Internațională de Fizică;
 3. Olimpiada Internațională de Chimie;
 4. Olimpiada Internațională de Biologie;

Om și societate

 1. Olimpiada Internațională de Filosofie;
 2. Olimpiada Internațională de Geografie;

Tehnologii

 1. Olimpiada Internațională de Informatică;

Interdisciplinare/transdisciplinare/multidisciplinare

 1. Olimpiada Internațională de Lingvistică;
 2. Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică;
 3. Olimpiada Internațională de Astronomie;
 4. Olimpiada Internațională de Științele Pământului;
 5. Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori;

Competiții desfășurate la nivel regional, european, finanțate de Ministerul Educației

Limbă și comunicare

 1. Olimpiada Elenismului (limba neogreacă);
 2. Olimpiada Internațională de limbă, literatură și cultură maghiară Apaczai Csere Janos;
 3. Olimpiada Internațională de Limba Rusă (Universitatea de Stat din Sankt Petersburg);
 4. Olimpiada Internațională de Limba Polonă;
 5. Olimpiada Internațională de Lectură;

Matematică și științe

 1. Balcaniada de Matematică pentru Seniori;
 2. Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori;
 3. Olimpiada Europeană de Matematică pentru Fete;
 4. Olimpiada de Matematică pentru Liceele Maghiare din Europa;
 5. Olimpiada de Matematică pentru Gimnaziile Maghiare din Europa;
 6. Balcaniada de Fizică Balkan Physical Olympiad Bpo;
 7. Olimpiada Internațională de Fizică a Țărilor din Asia;
 8. Olimpiada Internațională de Fizică a Uniunii Europene;

Om și societate

 1. Olimpiada Balcanică de Geografie;

Tehnologii

 1. Olimpiada de Informatică a Țărilor din Europa Centrală;
 2. Turneul Internațional de Informatică „John Atanasoff”;
 3. Balcaniada de Informatică;

Competiții desfășurate la nivel regional, european, fără finanțare din partea Ministerului Educației

Tehnologii

 • Concurs Internațional de Programare Info (1) Cup;
 • Olimpiada Europeană de Informatică pentru Fete (EGOI);