“Creatori de Educație”

0
230

“Creatori de Educație” este singura competiție din România dedicată exclusiv cadrelor didactice care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovatoare, care aplică în mod creativ programele școlare la nivel primar/gimnazial, care generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează și care își adaptează demersul didactic, în mod inventiv, la nevoile și interesele elevilor. Competiția este organizată în cadrul proiectului “Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, sub egida Ministerului Educației și Cercetării. Selecția națională de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc “Creatori de Educație” a ajuns la cea de-a doua ediție, aceasta derulându-se, anul acesta, în baza unui nou regulament. Documentul este actualizat în conformitate cu propunerile primite de la toți actorii din sistemul educațional românesc, în cadrul celor două etape de consultare publică parcurse în vederea actualizării.

“Creatori de Educație” își propune recunoașterea învățătorilor și profesorilor din ciclul primar și gimnazial care au o contribuție remarcabilă la dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor, prin implementarea Noului Curriculum Național.  Nu în ultimul rând, în cadrul selecției se pune accent pe actul pedagogic din comunitățile dezavantajate, pe prevenirea sau reducerea absenteismului sau abandonului școlar, pe creșterea șanselor elevilor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educație și crearea unui spațiu educațional incluziv.

Prin intermediul platformei online dedicate, creatorideeducatie.ro, începând de astăzi, 4 mai, și până pe 19 iunie a.c., activitățile cadrelor didactice pot fi înscrise, crescând șansele ca profesorii propuși să fie recunoscuți public drept veritabili Creatori de Educație. Înscrierile pot fi făcute de elevi, părinți sau colegi din sistemul de învățământ, reprezentanți ai societății civile etc. De asemenea, cadrele didactice își pot înregistra singure activitățile în selecție.

În perioada 19 iunie – 17 iulie, va avea loc validarea online. În intervalul 17 iulie – 21 august a.c. se va desfășura evaluarea tehnică a propunerilor validate, de către o comisie numită prin decizia managerului de proiect, iar la final vor fi acordate 50 de premii: 20 de premii pentru nivelul primar și 30 de premii pentru nivelul gimnazial.