Dolj: Puncte de lucru ale ISU Dolj pentru Paște

0
247

În perioda 07.04.2018, ora 20.00 – 08.04.2018, ora 07.00, pentru a peîntâmpina producerea de evenimente nedorite Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al Judeţului Dolj, a înfiinţat puncte de lucru, care vor fi active în noaptea Învierii, pentru asigurarea măsurilor de prevenire şi stigere a incendiilor precum şi acordarea primului ajutor medical calificat, la nevoie, astfel:

Detaşamentul 1 de Pompieri Craiova  va fi prezent  la:

 • Catedrala Episcopală „Madona Dudu”
 • Catedrala Mitropolitană „Sf. Dumitru”
 • Biserica „Sf. Treime”
 • Biserica Anton”

Detaşamentul 2 de Pompieri Craiova  va fi prezent  la:

 • Mănăstirea Cârcea

Secţia de Pompieri Craiova va fi prezentă  la:

 • Biserica “Sf. Ioan Sebastian”
 • Biserica “Sf. Ioan Botezătorul”
 • Biserica “Sf. Nicodim”

Detaşamentul  de Pompieri Calafat  va fi prezent  la:

 • Mănăstirea Maglavit

 MĂSURI de prevenire a incendiilor la obiectivele de cult cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paşte

 • Privind lăcaşurile de cult:
 • desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericilor, iar în situaţia în care acestea se organizează în interior, limitarea accesului credincioşilor astfel încât să nu se supraaglomereze lăcaşul de cult;
 • în situaţia desfăşurării slujbelor religioase în interiorul lăcaşurilor de cult se vor menţine fixate în poziţie deschisă uşile de acces/evacuare în/din biserică şi se vor îndepărta/elimina covoarele/mochetele şi mobilierul (scaune, bănci) din zona centrală a bisericilor care nu sunt fixate ferm în pardoseală, cu excepţia celor folosite de ierarhi în cadrul slujbelor religioase;
 • în cazul organizării slujbelor religioase în bisericile din lemn nu se va permite aglomerarea credincioşilor în interior, deoarece aceste obiective sunt de dimensiuni mici, au căile de evacuare insuficiente şi prezintă un risc foarte mare de incendiu;
 • evitarea desfăşurării slujbelor religioase în interiorul obiectivelor aflate în curs de restaurare/renovare şi interzicerea desfăşurării lor în obiectivele în care sunt amplasate schele;
 • efectuarea, prin grija factorilor de conducere din biserici şi mănăstiri, a unui control riguros după terminarea slujbelor religioase, pentru înlăturarea oricărei eventuale surse de iniţiere a unui incendiu;
 • desemnarea, de către ierarhi, a unor persoane responsabile, cu atribuţii de supraveghere atentă pe durata desfăşurării slujbelor religioase cu public numeros a activităţilor din interiorul bisericilor şi de intervenţie operativă, cu mijloacele de stingere proprii la îndemână (spre exemplu, stingătoare de incendiu) şi instruirea temeinică a acestora de către slujitorii bisericii;
 • instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbe asupra necesităţii păstrării calmului şi evacuării în ordine a lăcaşului de cult în cazul producerii unu incendiu;
 • parcarea autovehiculelor în vecinătatea bisericilor şi a mănăstirilor astfel încât să nu se blocheze sau să nu se diminueze gabaritele căilor de acces pentru intervenţie a autospecialelor pompierilor sau să nu fie împiedicat accesul la hidranţii exteriori de incendiu;
 • Privind spaţiile de cazare şi colecţiile muzeale:
 • instruirea, de către factorii de conducere şi administratorii aşezămintelor mănăstireşti, a persoanelor cazate în spaţiile proprii mănăstirilor, asupra măsurilor de prevenire care trebuie respectate şi privind modul concret de acţiune în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;
 • Privind utilizarea lumânărilor şi a focului deschis:
 • instruirea, de către preoţi, a participanţilor la slujbele religioase de Sfânta Înviere, asupra faptului că lumânările aprinse trebuie ţinute la distanţă de haine, păr, mobilier, coroane sau alte obiecte cult din materiale combustibile din interiorul bisericii şi, de asemenea, că se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze);
 • interzicerea utilizării focului deschis pentru igienizarea terenurilor şi a curţilor lăcaşurilor de cult, precum şi a cimitirelor din vecinătatea acestor obiective, în contextul în care asemenea activităţi se desfăşoară, de regulă, premergător Sfintelor Sărbători de Paşte.
 • În cazul producerii unui eventual incendiu în lăcaşul de cult:
 • se evacuează toţi enoriaşii din biserică, prin grija şi sub coordonarea preoţilor, utilizând echilibrat toate căile de evacuare existente, inclusiv cele din altar, acolo unde acestea există, o atenţie deosebită fiind acordată persoanelor în vârstă ori cu un grad de mobilitate redus;
 • concomitent cu evacuarea persoanelor, se asigură prima intervenţie pentru stingerea incendiului, utilizând stingătoarele de incendiu;
 • se vor anunţa de îndată serviciile de urgenţă profesioniste la numărul de apel unic 112 şi serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă.