Strategie ambițioasă privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030)

0
523

Comisia Europeană prezintă o Strategie ambițioasă privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030), pentru a asigura participarea lor deplină în societate, în condiții de egalitate cu celelalte persoane din UE și din afara acesteia, în conformitate cu Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care prevăd că egalitatea și nediscriminarea sunt pietrele de temelie ale politicilor UE. Persoanele cu handicap au dreptul de a lua parte la toate domeniile vieții, la fel ca toți ceilalți cetățeni. Deși în deceniile din urmă s-au înregistrat progrese legate de accesul la asistență medicală, la educație, la ocuparea forței de muncă, la activitățile recreative și la participarea la viața politică, persistă multe obstacole. Este timpul să intensificăm acțiunile la nivel european.

03/03/2021

Noua strategie se bazează pe cea precedentă, și anume Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap, și contribuie la implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, care servește drept busolă politicilor sociale și în materie de ocupare a forței de muncă din Europa și cu privire la care Comisia va adopta un plan de acțiune în această săptămână. Strategia sprijină punerea în aplicare de către UE și a statelor sale membre a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap la nivel UE și național.

Vicepreședinta pentru valori și transparență, Vera Jourová, a declarat: „Eforturile noastre trebuie să se concentreze pe protejarea drepturilor persoanelor cu handicap, inclusiv în cadrul răspunsului la coronavirus. Persoanele cu handicap se numără printre categoriile cel mai puternic afectate de criza provocată de pandemia de COVID-19. Trebuie să depunem eforturi pentru a ne asigura că persoanele cu handicap își îmbunătățesc calitatea vieții și că drepturile lor sunt garantate!”

„Încă de la începuturile sale, proiectul european s-a concentrat pe eliminarea barierelor, în concordanță cu viziunea privind o Uniune în diversitate. Cu toate acestea, multe persoane cu handicap încă se confruntă cu obstacole, de exemplu atunci când sunt în căutarea unui loc de muncă sau când utilizează un mijloc de transport în comun”, a spus comisarul pentru egalitate, Helena Dalli. Ea a adăugat: „Persoanele cu handicap trebuie să poată participa în mod egal la toate domeniile vieții. O viață independentă, învățarea într-un mediu incluziv și munca conform unor standarde adecvate reprezintă condițiile pe care trebuie să le asigurăm tuturor cetățenilor pentru a le permite să prospere și să profite la maximum de viață.”

Consolidarea participării egale și a nediscriminării

Strategia pe zece ani prezintă inițiativele-cheie grupate în jurul a trei teme principale:

  • Drepturile existente în UE: Persoanele cu handicap au aceleași drepturi ca oricare alt cetățean al UE de a se muta în altă țară sau de a participa la viața politică. Pornind de la experiența acumulată în urma proiectului-pilot aflat actualmente în desfășurare în opt țări, până la sfârșitul anului 2023, Comisia Europeană va propune un card european pentru dizabilitate valabil în toate țările UE, care va facilita recunoașterea reciprocă a statutului de persoană cu handicap între statele membre, ajutându-i pe cetățenii cu handicap să beneficieze de dreptul lor la libera circulație. De asemenea, Comisia va colabora îndeaproape cu statele membre pentru a asigura participarea persoanelor cu handicap la procesul electoral în 2023.
  • O viață independentă și autonomie: Persoanele cu handicap au dreptul de a duce o viață independentă și de a alege unde și cu cine doresc să locuiască. Pentru a veni în sprijinul unei vieți independente și al includerii în comunitate, Comisia va elabora orientări și va lansa o inițiativă de îmbunătățire a serviciilor sociale pentru persoanele cu handicap.
  • Nediscriminare și egalitate de șanse: Strategia urmărește să protejeze persoanele cu handicap de orice formă de discriminare și violență. De asemenea, printre scopurile sale se numără asigurarea egalității de șanse în toate privințele, precum și a accesului la justiție, educație, cultură, sport și turism. Trebuie garantat și accesul egal la toate serviciile de sănătate și la ocuparea forței de muncă.

Este imposibil ca o persoană să poată participa în societate în condiții de egalitate cu ceilalți atunci când mediul său, fizic sau virtual, nu este accesibil. Datorită unui cadru juridic solid al UE (de exemplu, Actul european privind accesibilitateaDirectiva privind accesibilitatea site-urilor webdrepturile pasagerilor), accesul s-a îmbunătățit, însă multe domenii nu sunt încă acoperite de normele UE și există diferențe în ceea ce privește accesibilitatea clădirilor, a spațiilor publice și a anumitor moduri de transport. Prin urmare, Comisia Europeană va lansa în 2022 un centru european de resurse „AccessibleEU”, pentru a construi o bază de cunoștințe și bune practici privind accesibilitatea în toate sectoarele.

Aplicarea strategiei: cooperarea strânsă cu țările UE și integrarea ei în politicile interne și externe

Va fi nevoie de un puternic angajament din partea tuturor statelor membre pentru ca strategia să își atingă obiectivele ambițioase. Țările UE sunt actori-cheie în procesul de implementare a Convenției Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap. Comisia va înființa Platforma pentru persoanele cu handicap, care va reuni autoritățile naționale responsabile cu punerea în aplicare a convenției, organizațiile persoanelor cu handicap și Comisia pentru a sprijini punerea în aplicare a strategiei și pentru a consolida cooperarea și schimbul de informații privind punerea în aplicare a convenției. Platforma va avea o prezență online extinsă și va asigura continuitatea activităților pe durata întregului an. Persoanele cu handicap vor fi implicate în dialog și în procesul de punere în aplicare a Strategiei privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030). Comisia va integra aspectele legate de handicap în toate politicile și inițiativele majore ale UE. Deoarece drepturile persoanelor cu handicap nu se opresc la granițele Europei, Comisia va promova drepturile persoanelor cu handicap la nivel mondial. Prin această strategie, UE își va consolida rolul de apărător al drepturilor persoanelor cu handicap. UE va utiliza instrumente precum asistența tehnică și programele financiare, sprijinul prin intermediul delegațiilor UE, dialogurile politice și activitatea în cadrul forurilor multilaterale pentru a sprijini țările partenere în eforturile lor de a pune în aplicare Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și de a oferi orientări pentru punerea în aplicare a ODD într-un mod favorabil incluziunii persoanelor cu handicap.

Context

După cum a anunțat președinta von der Leyen, Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030) contribuie la construirea Uniunii egalității, alături de Strategia 2020-2025 pentru egalitatea LGBTIQPlanul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025Strategia europeană 2020-2025 privind egalitatea de gen și Cadrul strategic al UE privind romii.

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CRPD), adoptată de ONU în 2006, a reprezentat o realizare excepțională în privința drepturilor persoanelor cu handicap: toate statele membre sunt parte la aceasta și este prima convenție a drepturilor omului încheiată și de UE. Se solicită părților la convenție să promoveze, să protejeze și să garanteze respectarea drepturilor omului pentru toate persoanele cu handicap, asigurând egalitatea acestora în temeiul legislației. Odată cu această strategie, Comisia furnizează cadrul de sprijin al acțiunilor UE și ale statelor membre pentru implementarea CRPD.

Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap a deschis calea unei Europe fără bariere, de exemplu prin directive precum Actul european privind accesibilitatea, care impune ca produsele și serviciile esențiale precum telefoanele, computerele, cărțile electronice, serviciile bancare și comunicațiile electronice să fie accesibile persoanelor cu diverse handicapuri și să poată fi utilizate de acestea. Printre drepturile pasagerilor din UE se numără și cel al persoanelor cu handicap de a avea acces la transportul rutier, aerian, feroviar sau maritim. Prin intermediul politicilor privind cooperarea internațională, UE a fost lider și la nivel mondial în promovarea incluziunii și a participării depline a persoanelor cu handicap.