CJRAE Dolj a sărbătorit șapte ani de activitate

0
105

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Dolj a împlinit vineri şapte ani de la înfiinţare. Cu acest prilej au fost lansate noi proiecte şi programe educaţionale: concursul judeţean “Artă sau violenţă? Tu alegi!”, simpozionul judeţean “Exemple de bună practică în prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar” şi cursul de formare a personalului didactic „CREd” Consilierea – Resursă Educaţională pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar”.

Manifestările vor continua şi în zilele de 4 şi 5 februarie când va avea loc proiectul “Zilele Porţilor Deschise”, prilej cu care vor fi organizate vizite ale cabinetelor de specialitate din cadrul CJRAE, prezentare de instrumente de evaluare psihologică a elevilor sau activităţi de consiliere psihopedagogică. CJRAE coordonează, gestionează şi monitorizează activităţile şi serviciile educaţionale integrate oferite de instituţiile şi unităţile din subordine, pentru asigurarea accesului tuturor la o educaţie de calitate. Dintre activităţile specifice instituţiei putem enumera: cea de informare, consiliere, documentare şi îndrumare pentru preşcolari şi elevi, părinţi, educatoare, învăţători, institutori şi profesori pe diferite teme; asigură prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale; asigură examinarea psihologică atât a cadrelor didactice cât şi a elevilor, la cererea părinţilor, a şcolii sau a inspectoratelor şcolare în situaţii de eşec şcolar şi abandon şcolar.