Protest al medicilor de familie. Nu se mai dau trimiteri şi reţete compensate

0
170

Medicii de familie se declară în continuare nemulţumiţi de birocraţia din sistemul de sănătate şi, de ieri, o parte din ei refuză să mai acorde servicii decontate de casele de asigurări de sănătate. În aceste condiţii, pacienţii nu mai primesc trimiteri şi reţete compensate.

Societatea Naţională de Medicină Familiei (SNMF) şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF) a anunţat că, de ieri, cabinetele de medicina familiei nu mai acordă servicii decontate de casele de asigurări de sănătate, ca urmare a nesemnării actelor adiţionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenţă medicală primară încheiate cu casele de asigurări de sănătate judeţene.

În urma deciziei medicilor de familie, pacienţii vor trebui să plătească pentru consultaţii, dar şi să achite integral reţetele eliberate de aceste cadre medicale.

Medicii acuză slaba finanţare a sistemului de sănătate

Reprezentanţii medicilor de familie spun că proiectul de buget pentru anul 2018 prevede o stagnare la 5,8% în locul unei creşteri a procentajului alocat asistenţei medicale primare de la 5,77% la 10% din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate, administrat de CNAS.

Medicii de familie solicită în continuare modificări ale sistemelor informatice care să flexibilizeze şi să fluidizeze actul medical în favoarea pacienţilor şi să nu mai permită penalităţi la nivelul cabinetelor, respectiv anunţarea imediată a indisponibilităţii PIAS şi posibilitatea lucrului offline, asumarea calităţii şi categoriei de asigurat de către CNAS, precum şi alte elemente legate de alertarea în sistem la prescrierea medicamentelor pentru care există anumite reguli (restricţii, protocoale).

Medicii acuză că, la mai bine de o lună de la protestul lor, constată că principalele revendicări nu şi-au găsit rezolvarea, iar cu excepţia unor minime cosmetizări ale proiectului de Contract-cadru viitor, rezultatele discuţiilor purtate în ultima lună sunt doar promisiuni, amânări, prevederi echivoce şi refuzuri nejustificate ale propunerilor organizaţiilor medicilor de familie.

2 din 3 români riscă să rămână fără medic de familie

În luna noiembrie a anului trecut, medicii de familie au protestat în toată ţara, solicitând asigurarea condiţiilor necesare pentru desfăşurarea activităţii în scopul îmbunătăţirii asistenţei medicale a populaţiei din România. De asemenea, cadrele medicale au cerut creşterea finanţării medicinii de familie, pentru echilibrarea finanţării în sistemul public de sănătate. O altă revendicare este recunoaşterea importanţei rolului medicului de familie şi respectarea drepturilor constituţionale ale medicilor şi pacienţilor.

Potrivit medicilor de familie, timpul consultaţiei este irosit cu activităţi administrative, nemedicale, birocratice, care au fost delegate medicului. Pe termen mediu şi lung această situaţie duce la deprofesionalizare, la scăderea performanţelor profesionale şi este una din cauzele principale ale emigrării.

Conform unei analize realizate de SNMF şi FNPMF, 2 din 3 români riscă să rămână fără medic de familie în condiţiile în care populaţia României îmbătrâneşte şi, odată cu această tendinţă, creşte incidenţa bolilor care creează poveri economice şi sociale extrem de importante: bolile cardiovasculare, boli oncologice, boli respiratorii sau boli inflamatorii.

Există o tendinţă negativă, de ieşire a medicilor de familie din sistem, fie din cauze naturale (pensionare) fie prin migraţia forţei de muncă şi intrarea unui număr scăzut de medici tineri care refuză această specialitate. Această tendinţă este accelerată de subfinanţarea sistemului naţional de asistenţă medicală primară şi de lipsa oricăror politici de atragere a tinerilor medici către cele 600 de localităţi din zonele rurale lipsite de medici de familie, de care depind nu doar gradul de sănătate al populaţiei, ci şi realizarea unor economii importante pentru bugetul de stat. Această tendinţă negativă va conduce la un colaps total al sistemului de medicină primară.

Conform analizei proiective realizate de SNMF şi FNPMF pe un eşantion de medici de familie reprezentativ demografic pentru toată ţara, în anul 2030, doar 1 din 3 pacienţi români va mai avea un medic de familie, în condiţiile în care se aşteaptă ca numărul pensionarilor – segmentul populaţional cu cea mai mare nevoie de asistenţă medicală primară – să reprezinte aproximativ 30% din totalul populaţiei României.

CNAS: 60% din medicii de familie au semnat actele adiţionale

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anunţat că programul de lucru va fi prelungit astfel încât medicii de familie care doresc să semneze contractele-cadru. Potrivit CNAS, până la sfârşitul anului 2017, peste 60% din medicii de familie aflaţi în relaţii contractuale au semnat actele adiţionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor încheiate de furnizorii de servicii medicale. În acelaşi timp, CNAS susţine că face toate demersurile care ţin de atribuţiile instituţiei pentru menţinerea continuităţii asistenţei medicale furnizate asiguraţilor şi solicită medicilor de familie maximă responsabilitate faţă de pacienţii pe care-i au în îngrijire.