Caiete şi programe specifice pentru elevi

0
186

Sunt informaţii importante pentru învăţământul profesional şi tehnic, aşa cum sunt ele prevăzute în programul de şcolarizare. Astfel, în conformitate cu adresa Ministerului Educaţiei Naţionale, înregistrată cu nr. VET/3800/08.12.2017 şi menţionată la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj cu nr. 1259/11.12.2017: „Ca urmare a derulării activităţilor Proiectului „JOBS – JOB orientantion – trening in businesses and schools”, elementele  proiectului au fost introduse în curriculumul pentru învăţământul gimnazial, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3393/28.02.2017, la disciplinele „Consiliere şi dezvoltare personală şi Educaţie tehnologică şi aplicaţii practice”, precum şi în curriculumul pentru învăţământul profesional, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale, nr. 4473/2014, la disciplina „Consiliere şi orientare”, după cum a precizat prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al ISJ Dolj. La rândul său, prof. Coca Tanciu, inspector de specialitate în cadrul ISJ Dolj, a menţionat: „În cadrul implementării proiectului, pentru asigurarea sustenabilităţii, a fost elaborat „Caietul elevului: JOBS – Orientare profesională – instruire în întreprinderi şi şcoli pentru învăţământ secundar”, în vederea utilizării în clasă (a VII-a şi a VIII-a, ciclu inferior liceal – filiera tehnologică şi învăţământul profesional). Utilizarea, la clasă, a acestui manual a fost aprobată de conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale, prin Nota nr.433/02.11.2017, iar Caietele se vor ridica de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, în perioada 8-10 ianuarie 2018”.