ITM Dolj, în campanie de control la cei care desfăşoară activităţi în domeniul panificaţiei

0
782

 În  perioada 22-26.11.2021, a avut loc, la nivel national , sub coordonarea Inspecției Muncii, „Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă dispozitiile legale în domeniul Securităţii  şi Sănătăţii în Muncă (SSM),  la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile  care ţin de fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase- Cod CAEN 107 şi comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate- cod CAEN 4724”. Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj a efectuat controale în acest sens, aplicând şi sancţiuni contravenţionale.

Palierele pe care s-a desfăşurat controlul au fost atât pe SSM, cît şi  pe Relaţii de Muncă (RM)  Principale obiective ale acțiunilor de control desfășurate în cadrul Campaniei în domeniul relaţiilor de muncă au fost :

  • Identificarea și combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun;
  • Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
  • respectarea timpului de muncă si a datei plăţii salariului.

În domeniul securităţii si sănătăţii în muncă, obiectivele specifice campaniei au urmărit:

acordarea şi  purtarea echipamentului individual de protecţie;

starea tehnică a echipamentului de lucru;

instruirea lucrătorilor din punct de vedere al SSM;

sănătatea lucrătorilor la locul de muncă;

luarea măsurilor specifice pentru diminuarea  răspândirii COVID-19.

“La nivelul județului Dolj, pentru realizarea obiectivelor campaniei, inspectorii de muncă au efectuat 70 acţiuni de control,  în cadrul cărora s-au constatat 58 deficiente, inspectorii dispunând măsuri de remediere, aplicând   44 sancțiuni contravenționale, din care  opt amenzi, în valoare totală de 47.000 lei, şi 36 de avertismente. Astfel de acţiuni vor continua , deoarece legea trebuie respectată”, a precizat Cătălin Mohora, inspector – şef al ITM Dolj.

Principalele deficiențele identificate în domeniul RM:

-primirea la muncă a uneia sau a mai multor persoane, fără transmiterea elementelor contactului individual de munca în REVISAL;

– nerespectarea prevederilor privind repausul săptămânal;

– neevidențierea corectă a timpului de lucru la contractele cu timp parţial;

-neplata drepturilor salariale la termen;

– nerespectarea termenelor de transmitere în aplicația REVISAL.

Principalele deficiențele identificate în domeniul SSM:

– Lipsa unei instruiri corespuzătoare din punct de vedere al SSM;

-Lipsa verificării rezistenţei centurii de împământare;

-Neefectuarea triajului epidemiologic şi dotarea cu dozatoare cu dezinfectant;

– Lipsa semnalizarii de securitate si sanatate in munca;

– Lipsa unei semnalizari cu privire la masurile anti COVID 19.