Comisia Europeană: Prima reuniune pe tema achiziţiilor publice

0
155

Comisarul pentru politică regională, Corina Creţu şi comisarul pentru piaţa internă, industrie, antreprenoriat şi IMM-uri, Elzbieta Bienkowska, au avut prima reuniune pe tema achiziţiilor publice. Cu această ocazie, cei doi înalţi oficiali au făcut o declaraţie comună.

Corina Creţu

Cei doi comisari au subliniat faptul că normele privind achiziţiile publice au rolul de a garanta faptul că toţi operatorii economici din UE au şanse egale de a câştiga un contract de achiziţii publice. Procedurile rapide şi eficiente sunt, de asemenea, esenţiale pentru a sprijini investiţiile şi a evita întârzierile. „Aproape jumătate din fondurile structurale şi de investiţii europene sunt direcţionate prin intermediul achiziţiilor publice. De la începutul activităţii Comisiei Juncker, lucrăm împreună pentru ca fondurile UE să fie utilizate în mod eficient, prin aplicarea corectă şi consecventă a normelor de achiziţii publice la nivelul UE, contribuind la îndeplinirea obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi crearea de locuri de muncă”.

Asigurarea celui mai bun raport calitate-preţ

Cu sprijinul Comisiei, o serie de state membre au pregătit şi au pus în aplicare planuri naţionale de acţiune pentru a remedia deficienţele structurale. Cei doi reprezentanţi ai CE au mai spus că în luna octombrie s-a publicat un ghid pentru a ajuta funcţionarii publici din întreaga UE să identifice şi să evite cele mai frecvente erori în materie de achiziţii publice din proiectele cofinanţate de fondurile structurale şi de investiţii europene. „A sosit momentul să ne intensificăm eforturile. Am publicat recent un plan de acţiune pentru consolidarea cadrului legal privind achiziţiile publice în contextul politicii de coeziune. De asemenea, ieri am avut discuţii pe aceasta tema cu Phil Wynn Owen, membru al Curţii de Conturi Europene. Asigurarea celui mai bun raport calitate-preţ este si trebuie să rămână o preocupare constantă în domeniul politicii de coeziune, precum şi în alte domenii. Dorim să dezvoltăm parteneriate active cu statele membre pentru a ne asigura că acest lucru se întâmplă cu adevărat şi, în paralel cu o monitorizare strictă, să le ajutăm să pună în aplicare normele.”, se mai precizează în declaraţia comună.

Elzbieta Bienkowska

Abordarea Comisiei Europene este atât de natură preventivă

Aproape jumătate din alocările fondurilor structurale şi de investiţii europene sunt direcţionate către economia reală prin intermediul achiziţiilor publice. Noua legislaţie privind politica de coeziune a condiţionat direcţionarea fondurilor către statele membre de existenţa unui cadru de achiziţii publice solid şi eficace. Abordarea Comisiei Europene este atât de natură preventivă, cât şi corectivă. Comisia oferă îndrumare şi asistenţă pentru a consolida capacitatea administrativă a statelor membre, pentru a le ajuta să remedieze principalele deficienţe. Pe de altă parte, atunci când statele membre  nu înregistrează efecte pozitive sau acestea sunt insuficiente, în ciuda tuturor măsurilor preventive, Comisia va  întrerupe plăţile. Planul de acţiune privind achiziţiile publice face parte dintr-o iniţiativă mai amplă a Comisiei de a ajuta statele membre şi regiunile să-şi îmbunătăţească modul în care investesc şi gestionează fondurile politicii de coeziune.

Autorităţile contractante ar trebui să dispună de specialişti în domeniul achiziţiilor publice

Acesta include platforma Peer 2 Peer, menită să permită funcţionarilor publici din statele membre să facă schimburi de experienţă şi de bune practici în ceea ce priveşte consolidarea capacităţii administrative, precum şi Pactele de integritate, ca instrument pentru creşterea transparenţei şi asumarea responsabilităţii în domeniul achiziţiilor publice. În plus, dorim să creăm o bază de date cu toate neregulile constatate la nivelul statelor membre şi să încurajăm administraţiile naţionale să elaboreze registre naţionale de contracte. În sfârşit, autorităţile contractante ar trebui să dispună de specialişti în domeniul achiziţiilor publice, astfel încât să obţină cel mai bun raport calitate-preţ. În acest sens, Comisia va organiza o conferinţă la începutul anului 2016 pe tema utilizării corecte a criteriilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice.