Nereguli la IICCMER, în mandatul Tismăneanu: Guvernul sesizează organele de urmărire penală

0
178

Corpul de control al primului-ministru va sesiza organele de urmărire penală în legătură cu posibile fapte de natură penală comise în perioada 2010-august 2012 la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, prin efectuarea unor cheltuieli de servicii şi deplasări.

Vladimir Tismăneanu

Decizia a fost luată după ce Corpul de control al primului-ministru a efectuat o verificare la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) pentru perioada de activitate cuprinsă între 1 ianuarie 2010 şi 25 august 2012. Cheltuielile invocate sunt legate inclusiv de serviciile contractate pentru fostul preşedinte al Consiliului Ştiinţific al institutului, Vladimir Tismăneanu, şi directorul Mihail Neamţu.

Guvernul aminteşte că, prin HG 134/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 1372/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, a fost modificat cadrul normativ de organizare şi funcţionare a Institutului, fiind eliminat textul care reglementa scopul principal pentru care a fost înfiinţat Institutul în anul 2005, respectiv acela de “Investigare ştiinţifică şi identificare a crimelor, abuzurilor şi încălcărilor drepturilor omului pe întreaga durata a regimului comunist în România, precum şi sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de încălcare a legii”.

Prin urmare, arată Guvernul, în perioada 2010-2012 activitatea desfăşurată în cadrul Institutului a constat doar în cercetarea ştiinţifică a istoriei comunismului, fiind astfel modificată, în mod esenţial, raţiunea existenţei acestuia.
Pe lângă Institut funcţionează un Consiliu Ştiinţific, care are rolul de a stabili obiectivele generale ale Institutului şi de a analiza rezultatele obţinute în raport cu rolul şi atribuţiile acestuia. Consiliul Ştiinţific este compus din preşedintele acestuia, numit prin decizie a primului-ministru, pe o perioadă de cinci ani, şi 14 membri, numiţi tot prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui Consiliului Ştiinţific. Prin decizia primului-ministru nr.112/26.02.2010 a fost numit în funcţia de preşedinte al Consiliului Ştiinţific, Tismăneanu Vladimir, iar prin decizia nr.146/28.04.2010 au fost numiţi ceilalţi 14 membri ai Consiliului Ştiinţific, dintre care trei domiciliază în SUA, doi în Franţa, unul în Canada, unul în Marea Britanie, unul în Germania, unul în Polonia, unul în Ungaria şi patru în România.

Prin HG nr. 1372 se prevede, în mod expres, faptul că pentru activitatea depusă, preşedintele Consiliului Ştiinţific şi membrii săi nu sunt remuneraţi. Din această normă imperativă rezultă, în mod evident, faptul că preşedintele şi membrii Consiliului Ştiinţific nu sunt salariaţi ai Institutului, că între aceştia şi Institut nu iau naştere şi nu se derulează raporturi de muncă sau de serviciu. Prin urmare, precizează Executivul, întreaga activitate desfăşurată de preşedintele şi membrii Consiliului Ştiinţific trebuie să se realizeze fără a primi în schimb o remuneraţie sau alte avantaje materiale similare unei remuneraţii.

Guvernul arată însă că, în realitate, în perioada 1 martie 2010 – 31 mai 2012, din bugetul IICCMER au fost decontate cheltuieli cu telefonia mobilă în cuantum total de 43.155,33 lei preşedintelui Consiliului ştiinţific, Tismăneanu Vladimir, deşi nu au existat raporturi de muncă şi de serviciu conform legii, nefiind încheiat vreun contract individual de muncă sau alt tip de contract în baza căruia să fi dobândit dreptul de a obţine avantaje în bani sau natură.

De asemenea, în perioada 2010-2011, IICCMER a efectuat cheltuieli din bugetul propriu (constituit din fonduri publice de la bugetul statului) în sumă totală de 104.988,85 lei, în legătura cu organizarea şi desfăşurarea şedinţelor anuale ale Consiliului Ştiinţific, respectiv cheltuieli cu transportul, cazarea şi masa pentru preşedintele Tismăneanu Vladimir şi unii membri ai Consiliului, fără a exista baza legală care să permită efectuarea unor astfel de cheltuieli. Mai mult, cu adresa nr. 6.655/DNA/26.04.2010, Secretariatul General al Guvernului a comunicat reprezentanţilor IICCMER că “HG nr.1372/2009, cu modificările şi completările ulterioare, nu prevede faptul că aceste cheltuieli (privind transportul, cazarea şi masa preşedintelui şi membrilor Consiliului Ştiinţific) se suportă din bugetul Institutului, aprobat pentru anul 2010, motiv pentru care apreciem că nu există bază legală pentru plata acestora”.