Craiova mereu tânără: Un nou an universitar debutează azi!

0
3847

Eveniment remarcabil în viaţa marelui municipiu al ţării care este Craiova: astăzi debutează un nou an universitar, la Universitatea din Craiova, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea „Spiru Haret”, instituţii de învăţământ superior, cu poziţii deja distincte în peisajul academic al ţării, citadele ale cunoaşterii, în care sunt cuprinşi peste 10.000 de studenţi. Trei universităţi (una dintre ele este privată) integrate mediului socio-economic-sanitar corespund nevoilor de cunoaştere şi soluţionare a problemelor din această regiune a ţării. Este deja un truism să spunem că rolul insituţiilor universitare este acela de pregăti specialişti de înaltă calificare profesională, reală competenţă, pentru o multitudine de domenii ale vieţii cotidiene. Ele sunt o oglidă a societăţii de mâine. Prin potenţialul lor intelectual cele trei comunităţi academice sunt repetitiv chemate să facă faţă cu succes provocărilor şi aşteptărilor pe care le are societatea, constituindu-se într-un pol de creştere inteligentă. Universitatea din Craiova, prin cele 12 facultăţi, Universitatea de Medicină şi Farmacie, prin cele 4 facultăţi, Universitatea „Spiru Haret” prin studenţii lor, cadrele didactice cu bun plasament intelectual, cercetători, personal auxiliar, aspiră se subînţelege la standarde înalte de exigenţă, în întregul proces de pregătire, pentru a rămâne în competiţie. Un proces, atât cel didactic cât şi cel de cercetare perturbat în anii din urmă de restricţiile sanitare cunoscute. Care sperăm să nu se mai repete. Deschiderea noului an universitar este, prin simbolistica sa perenă, un moment festiv care reverberează la nivelul întregii capitale a Olteniei: este un semn al tinereţii dominante a urbei, un semn al vigorii ei, un semn distinctiv că de ani buni Craiova este un consacrat centru universitar al ţării. Cu recunoaştere deplină. Craiova datorează o parte din plusul său de imagine –fapt recunoscut-, prezenţei acestor citadele universitare menţionate. Sursă primordială de încredere în sine, de emancipare, de deplină racordare la lumea europeană. În nişte momente mai degrabă neliniştitoare cele trei unităţi academice menţionate încep cursurile pe un ton de echilibru şi calm interior, o limpezime cu un remarcabil potenţial terapeutic. Ele sunt piloni ai dezvoltării regionale în cadrul dezvoltării durabile a ţării. N-am să fac referiri la amplul program de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii necesare activităţii didactice, cercetării şi studiului, derulat în ultimii ani. Am să urez cele cuvenite tuturor studenţilor şi cadrelor universitare, în această zi de început a unui an universitar. Universitatăţile învaţă, prin programele lor de studiu ce înseamnă, între altele, competitivitatea, performanţa, utilitatea socială, dar şi nevoia de a fi utili ţării, acum şi în anii ce vin. Şi o singură remarcă: toate facultăţile bune, competitive, cu recunoaştere, îşi datorează prestigiul plusului de exigenţă academică, pe întreaga durată a studiilor. Nici un prestigiu nu vine pe căi ocolitoare, studiile universitare nu sunt obligatorii, de aceea exigenţa sporită trebuie privită ca un deziderat mereu actual. Baftă tuturor!