Baroul Dolj anunţă închiderea proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”

0
181

Baroul Dolj, în calitate de beneficiar, organizează în ziua de joi, 4 octombrie 2017, ora 14, la sediul său din Craiova, Bdul Carol I, Nr.1, Bl.17 D mezanin, conferința de presă de închidere a proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, pe care l-a implementat în parteneriat cu Baroul Vidin.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“.