Asociaţia Vasiliada caută voluntari!

0
406

În cadrul Proiectului “Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile”, derulat de Institutul pentru Politici Sociale, în parteneriat cu Asociaţia Vasiliada, a început desfăşurarea campaniei pentru promovarea voluntariatului în activităţile dedicate integrării pe piaţa muncii a persoanelor supuse riscului de excluziune socială. Pe parcursul campaniei, care se derulează în perioada septembrie – noiembrie 2011, vor avea loc mai multe activităţi incluse în proiect. În prima etapă – luna septembrie – s-au stabilit obiectivele campaniei de către echipa disciplinară, au avut loc întâlniri cu eventualii voluntari, care au fost informaţi asupra activităţilor specifice ale Centrului de Incluziune Socială Craiova, s-au realizat materiale informative specifice şi au fost recrutaţi voluntarii în funcţie de criteriile de eligibilitate şi profilul fiecărei persoane. În cursul lunii octombrie, echipa de specialişti va instrui voluntarii selectaţi, în ceea ce priveşte obiectivele şi activităţile proiectului, implicarea lor în desfăşurarea acestor activităţi şi promovarea drepturilor persoanelor vulnerabile. Ultima etapă a campaniei pentru promovarea voluntariatului se va desfăşura în luna noiembrie a acestui an, când, în urma recrutării şi implicării voluntarilor, echipa de specialişti va realiza o evaluare a acestei activităţi şi a rezultatelor ei.

Proiectul “Centrele de Incluziune Socială – oportunitate pentru facilitarea participării pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile” este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6, „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenţie 6.2., „Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”.