”Medierea – politică publică eficientă în dialogul civic”

0
79

Suntem onorați să vă informăm că miercuri, 5 septembrie 2018, începând cu ora 17,00, la
Hotel Golden House din Craiova va avea loc Conferința de inaugurare a proiectului Medierea –
politică publică eficientă în dialogul civic.

Proiectul “Medierea-politică publică eficientă în dialogul civic”, MySMIS
112412/SIPOCA269, este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă,
cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European și este implementat de Asociația Centrul
de Mediere și Arbitraj ProPact, în parteneriat cu Universitatea “Andrei Șaguna” din Constanța. Valoarea totală a proiectului este de 959.453,95 lei, din care 940.264,88 lei reprezintă
cofinanțarea Uniunii Europene din Fondul Social European.
Obiectivul proiectului este creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a
formula politici publice alternative în domeniul medierii, grupul țintă fiind alcătuit din 10 organizații
non-guvernamentale cu reprezentativitate națională, 6 organizații sindicale, precum si autorități și
instituții publice care au atribuții legate de mediere.
Activitățile proiectului se vor desfășura în perioada iunie 2018-octombrie 2019, în 8 regiuni de
dezvoltare, urmărind soluționarea unor aspecte identificate în derularea procesului de mediere în
România: lipsa cunoașterii și promovării medierii, cadrul legislativ incoerent, instabil și lipsa
armonizării legislației, dezvoltarea insuficientă a asociațiilor profesionale, deficitul de formare
profesională continuă.
În acest scop vor fi dezvoltate instrumente independente de monitorizare și evaluare a
politicilor publice, studii de monitorizare a perceptiei cetatenilor și a mediului asociativ privind
serviciile de mediere, diseminarea informațiilor obținute realizându-se în cadrul unor mese rotunde
organizate în Constanta, Bucuresti, Arad, Tg Jiu, Alba Iulia, Oradea, Botosani, Slobozia.