Conferință științifică la Chișinău, cu participare craioveană

0
96

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova al Academiei Române – Grupul de Istorie Culturală împreună cu Institutul de Istorie – Secția Istorie Contemporană și Universitatea de Stat din Moldova – Facultatea de Istorie și Filosofie organizează astăzi, 3 septembrie 2018, la Chișinău (Republica Moldova), Conferința științifică „Identități colective și medii culturale în orizontul istoriei. Realizări și perspective în cercetările de antropologie istorică”.

«În cadrul colaborării pe care o avem cu Institutul de Istorie  de la Chișinău, prin intermediul programului de schimburi interacademice al Academiei Române, am încercat să organizăm acest eveniment un pic mai altfel. Pentru că este vorba de culturi comemorative și ideologie, pentru că încercăm să ne plasăm la intersecția dintre abordări pluridisciplinare și studii de caz, pentru că vrem să mergem și pe drumuri mai puțin bătătorite istoriografic. Câștigul îl vom vedea la fața locului, respectiv dacă am reușit să ne atingem scopurile dorite. Eu zic că va fi interesant și sperăm într-un volum editat, pentru a încheia cum se cuvine acest proiect», a declarat cercet. dr. Nicolae Mihai, de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”.

Participanți la conferință sunt conf. univ. dr. Virgiliu Bîrlădeanu – cercetător științific coordonator, Institutul de Istorie, MECC, Chișinău; conf. univ. dr. Zinaida Boldea – Facultatea Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova; dr. Astrid Cambose – Academia Română, Institutul de Filologie Romana „A. Philippide”, Iași; conf. univ., dr. Ludmila D. Cojocaru – Universitatea de Stat din Moldova; Ana Cuculescu – studentă anul IV, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; drd. Radu Dan – Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova; conf. dr. hab. Nicolae Enciu – director adjunct, Institutul de Istorie, MECC, Chișinău; dr. Mircea-Cristian Ghenghea – Departamentul de Cercetare al Facultății de Istorie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași; dr. Cristina Gherasim – cercetător științific superior, Institutul de Istorie, MECC, Chișinău; dr. Gheorghe Negustor – secretar științific al școlii doctorale „Istorie. Civilizație. Cultură”, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Toader Nicoară – directorul școlii doctorale, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca / rectorul Universității „Constantin Brâncuși”, Târgu-Jiu; prof. univ. dr. hab. Anatol Petrencu – Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova; prof. univ. dr. hab. Valentin Tomuleț – Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova.

De la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” din Craiova, alături de cercet. dr. Nicolae Mihai la conferință vor participa drd. Silviu-Gabriel Lohon și dr. Ion Militaru.