ReIntegra – Centre de Consiliere şi Educaţie Comunitară în judeţul Dolj

0
383

Asociaţia Societatea de Cercetare în Leadership, Management, Marketing şi Cultură Organizaţională a organizat marţi, 1 septembrie a.c., în Amfiteatrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, Conferinţa finală a proiectului ReIntegra – Centre de Consiliere şi Educaţie Comunitară în judeţul Dolj.

 Evenimentul şi-a propus promovarea proiectului, diseminarea rezultatelor şi împărtăşirea exemplelor de bună practică privind prevenirea şi reducerea fenomenului de abandon şcolar. Au fost invitaţi reprezentanţii partenerilor în proiect, ai mediului educaţional, ai comunităţii locale şi ai mass-media. Proiectul ReIntegra – Centre de Consiliere şi Educaţie Comunitară în judeţul Dolj a fost implementat în perioada martie 2014 – septembrie 2015 de către ASCLMMCO în parteneriat cu Asociaţia Umanitară Romaniţa, Liceul Tehnologic ”Horia Vintilă” Segarcea şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, fiind cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Educaţie de tip „a doua şansă”

Acesta a avut ca obiectiv corectarea fenomenelor de părăsire timpurie a şcolii şi de abandon şcolar din judeţul Dolj prin dezvoltarea de  programe integrate de sprijin prin măsuri remedial/corective de compensare, prin reintegrare în educaţie, respectiv educaţie de tip „a doua şansă”, pentru  persoanele din judeţul Dolj care au părăsit timpuriu sau au abandonat şcoala. „Prin intermediul proiectului, 200 de persoane din grupul ţintă,persoane care au părăsit timpuriu şcoala sau care nu au absolvit învăţământul obligatoriu, au participat la programe de educaţie de tip „A doua şansă” şi la activităţi de consiliere/orientare – măsuri corective de părăsire timpurie a şcolii. Astfel, cei 200 de participanţi au beneficiat de activitati de educaţie remedială cu accent pe cursuri de alfabetizare şi de formare a abilităţilor numerice, de sesiuni de dezvoltare personală în vederea îmbunătăţirii abilităţilor sociale, de sesiuni de consiliere şi orientare în vederea conştientizarii asupra importanţei educaţiei, a rolului ei în creşterea calităţii vieţii lor şi în special în facilitarea integrării cu şanse egale pe piaţa muncii desfăşurate în cele 10 centre de consiliere şi educaţie comunitară înfiinţate, în cadrul proiectului, în localităţile Calopăr, Catane, Cerăt, Coţofenii din Faţă, Filiaşi, Segarcea, Negoi, Ostroveni, Gîngiova şi Valea Stanciului”, a subliniat Laura Adriana Radu, coordonatorul proiectului, marţi, în cadrul conferinţei de presă.

Activităţi derulate în cadrul Proiectului :

—  20.04-20.07.2014-selectarea grupului ţintă în 10 comunităţi din judeţul Dolj

—  22.07-6.08.2014 – derulare curs  privind formarea de competenţe necesare implementării programului,, “A doua şansă”, în cadrul Proiectului REintegra-centre de consiliere şi educaţie comunitară în judeţul Dolj  prin abilitarea  a 30 de cadre didactice şi 10 lucrători sociali

—  7-20.08.2014– etapa de  înscriere în programul ,,A doua şansă” conform graficului

—  21-31.08.2014 –participare la procedura de evaluare iniţială conform graficului privind  desfăşurarea activităţii de evaluare şi de recunoaştere a competenţelor dobândite anterior şi pe parcursul Programului ,,A doua şansă” pentru învăţământ primar şi învăţământ secundar inferior

—  01.09.2014-15.09.2014 participarea pe grupuri de lucru privind elaborarea planificărilor calendaristice pe nivel/discipline/module

—  01.09.2014-15.09.2014 aplicarea evaluării iniţiale pentru toţi cursanţii REintegra, în vederea stabilirii nivelului iniţial

—  16.09.2014-30.09.2014 elaborarea Planurilor de Intervenţie personalizate în vederea stabilirii parcursului fiecărui cursant în programul ,,A doua şansă” în cadrul proiectului.

—  01.09.2014-13.02.2015 s-a desfăşurat primul an din Programul ,,A doua șansă, eşalonat pe o perioada 24 de săptămâni  proces instructiv-educativ

—  12-13.02.2015 s-a constituit Comisia privind echivalarea competențelor dobândite anterior pe căi formale

—  16.02-27.02.2015 s-a derulat la nivelul întregului proiect centre de consiliere şi educaţie comunitară în judeţul Dolj, prima sesiune de evaluare finala de modul pentru cursanţii din toate cele 10 centre

—  01.03-09.03.2015 –perioada de înscrieri şi reînscrieri pentru al II-lea an “A doua şansă” în cadrul proiectului

—  09.02-21.08.2015 s-a desfășurat al doilea an din Programul ,,A doua șansă,, în cadrul Proiectului REintegra

—  24.08-28.08.2015 s-a derulat la nivelul intregului Proiect -centre de consiliere şi educaţie comunitară în judeţul Dolj, a doua sesiune de evaluare finala de modul pentru cursanţii din toate cele 10 centre

—  29-31.08.2015 încheierea situaţiei şcolare a tuturor cursanţilor şi finalizarea proiectului.