Controale CAS la cardul de sănătate

0
318

CNAS şi Casele judeţene de asigurări  au demarat o serie de controale pentru a monitoriza modul de utilizare a cardului de sănătate. Furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate primesc astfel suportul echipelor CAS.

Acestea desfăşoară zilele acestea o amplă acţiune de monitorizare a modului în care este utilizat cardul de sănătate conform reglementărilor legale intrate în vigoare la data de 1 septembrie a.c. Furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări au fost informaţi despre modul de acordare a serviciilor medicale, conform acestor reglementări. Principalul scop al acţiunii este de îndrumare a asiguraţilor şi a furnizorilor de servicii medicale şi farmaceutice. Acolo unde vor fi identificate deficienţe în acordarea serviciilor medicale, acestea vor fi remediate. În cazul în care se vor constata abateri de la legalitate, vor fi luate măsuri în funcţie de gravitatea abaterii.

„Cardul de sănătate este un instrument extrem de util pentru noi toţi. Din economiile făcute prin introducerea obligativităţii decontării serviciilor doar prin intermediul cardului de sănătate facem încă un pas important în modernizarea sistemului de sănătate din România. Toţi furnizorii din sistem trebuie să înţeleagă că este obligatorie decontarea serviciilor cu cardul de sănătate şi, de asemenea, noi toţi, medici şi pacienţi, trebuie să folosim acest instrument. Lucrăm împreună cu colegii de la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru a asigura accesul la card tuturor asiguraţilor şi pentru a facilita utilizarea cardului de sănătate”, a declarat Nicolae Bănicioiu, ministrul Sănătăţii.

CAS aşteaptă sesizări de la asiguraţi

Casele de asigurări aşteaptă sesizări de la asiguraţi privitoare la eventualele deficienţe întâmpinate la acordarea  serviciilor medicale. Acestea vor fi comunicate echipelor aflate în teren pentru a fi verificate şi remediate în cel mai scurt timp. „Consider că este cel mai eficient mod de a detecta disfuctionalităţile şi a le rezolva în timp util. Este un sistem centrat pe pacient, de aceea ţinem cont în primul rând de sesizările pacienţilor în cadrul acţiunilor demarate astăzi”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.

Începând cu data de 1 septembrie, cardul naţional de sănătate a devenit unicul instrument de decontare şi validare a serviciilor medicale în sistemul public de sănătate pentru asiguraţii cu vârsta de peste 18 ani care au card emis. Asiguraţii care nu au intrat încă în posesia cardului pot să verifice dacă  li s-a emis acest document prin accesarea serviciului pus la dispoziţie de CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html sau, se pot adresa caselor de asigurări de sănătate în evidenţa cărora se află pentru verificare şi, după caz pentru eliberarea cardului de sănătate.

Cardul de sănătate este de două zile obligatoriu

Asiguraţii cărora până la această data nu li s-a emis cardul de sănătate pot beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia şi fără a fi necesară adeverinţa de asigurat eliberată de casa de asigurări. Furnizorul de servicii medicale va verifica în aplicaţia de pe site-ul CNAS calitatea de asigurat şi dacă pacientul are sau nu card emis.

Doar în condiţiile în care o persoană asigurată figurează în sistem, din diverse motive, ca fiind neasigurată, este necesară prezentarea la furnizor a adeverinţei de asigurat eliberată de casa de asigurări la care este înscris.

 Asiguraţii care au pierdut sau deteriorat cardul de sănătate vor solicita eliberarea unui card duplicat la casele de asigurări, unde vor depune o cerere şi vor plăti contravaloarea noului card şi a cheltuielilor de distribuire prin servicii poştale, în valoare de 15,5 lei. Până la primirea noului card de sănătate, asiguraţii vor avea acces la servicii medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate ce li se va înmâna în momentul în care vor depune cererea pentru emiterea cardului duplicat.

Asiguraţii care, din motive personale sau religioase, refuză utilizarea cardului de sănătate, vor depune o cerere în scris la casa de asigurări în care vor menţiona motivele refuzului şi vor restitui cardul de sănătate, în cazul în care l-au primit. Accesul la servicii medicale se va realiza pentru aceşti asiguraţi în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate cu termen de valabilitate 3 luni. Adeverinţa nu trebuie să rămână la furnizorul de servicii medicale, ea va fi prezentată ori de câte ori asiguratul solicită un serviciu.

Pentru asiguraţii care împlinesc vârsta de 18 ani şi/sau dobândesc calitatea de asigurat se generează automat din sistem comanda de tipărire şi distribuire a cardului de sănătate. Nu este necesară solicitarea în scris a asiguratului pentru eliberarea cardului. Aceaştia vor primi cardul naţional de sănătate prin servicii poştale, la domiciliul înscris în cartea de identitate.