Companiei Airbnb i s-a solicitat să-și alinieze condițiile la normele UE

0
164

Comisia Europeană şi autorităţile pentru protecţia consumatorilor din UE i-au solicitat companiei Airbnb să-și alinieze clauzele și condițiile la normele UE de protecție a consumatorilor și să fie transparentă în ceea ce privește prezentarea prețurilor aplicate. Regulamentul UE privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC) creează legături între autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor în cadrul unei rețele paneuropene de asigurare a respectării legislației. Pe baza acestui cadru, o autoritate națională dintr-o țară a UE poate solicita asistența omologului său din altă țară a UE pentru a pune capăt unei încălcări la nivel transfrontalier a legislației UE privind protecția consumatorilor.

Modul actual în care Airbnb prezintă prețurile, precum și o serie de clauze nu sunt conforme cu Directiva privind practicile comerciale neloiale, cu Directiva privind clauzele contractuale abuzive și cu Regulamentul privind competența judiciară în materie civilă și comercială. Prin urmare, autoritățile europene de protecție a consumatorilor și Comisia au solicitat societății Airbnb să adopte o serie de modificări. Societatea trebuie să-și prezinte propunerile până la sfârșitul lunii august. După ce Airbnb va propune soluții pentru rectificarea problemelor identificate, Comisia și autoritățile pentru protecția consumatorilor din UE vor examina modificările propuse. În cazul în care acestea nu sunt considerate satisfăcătoare, Airbnb s-ar putea confrunta cu o acțiune de asigurare a respectării legislației. „Tot mai mulți consumatori își rezervă online locurile de cazare pe durata vacanței, iar acest sector a creat numeroase oportunități noi pentru turiști. Însă popularitatea nu poate fi o scuză pentru nerespectarea normelor UE de protecție a consumatorilor. Consumatorii trebuie să înțeleagă cu ușurință pentru ce anume plătesc și ce prețuri exact urmează să plătească pentru servicii și trebuie să beneficieze de norme echitabile, de exemplu în ceea ce privește anularea de către proprietar a locurilor de cazare rezervate. Mă aștept ca Airbnb să prezinte cât mai rapid soluțiile adecvate.”, a subliniat Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, într-un comunicat de presă al Comisiei Europene.

Eliminarea clauzelor ilegale

Clauzele de furnizare a serviciilor ale Airbnb ar trebui să fie modificate pentru a deveni conforme cu legislația europeană din domeniul protecției consumatorilor. Conform Directivei privind clauzele contractuale abuzive, clauzele și condițiile standard nu trebuie să creeze un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul consumatorului. De asemenea, directiva prevede obligația de a se redacta clauzele într-un limbaj simplu și inteligibil, astfel încât consumatorii să fie informați într-un mod clar și ușor de înțeles cu privire la drepturile lor. Societatea Airbnb ar trebui să pună la dispoziție, pe site-ul său internet, un link ușor accesibil către platforma de soluționare online a litigiilor (SOL) și toate informațiile necesare legate de soluționarea litigiilor, în conformitate cu Regulamentul privind SOL.