Ministerul Educaţiei: Livrarea manualelor şcolare pentru clasele I-V şi VI-XII este pe ultima sută de metri

0
116

Procesul de asigurare a manualelor şcolare pentru clasele I-IV, în anul şcolar 2017-2018, prin retipăriri, a fost finalizat în 36 de judeţe, iar, până finalul săptămânii, completarea stocurilor de manuale pentru elevii din ciclul primar se va încheia, conform Ministerului Educaţiei Naţionale.

manualeConform unui comunicat de presă al MEN, pentru clasele VI-XII, inspectoratele şcolare judeţene au încheiat contracte de retipărire cu editurile care deţin titlurile solicitate de şcoli, iar livrarea către depozitele de carte şcolară din judeţe este în desfăşurare. „În majoritatea judeţelor, rata de livrare este de aproximativ 97%. În perioada imediat următoare, editurile vor furniza şi celelalte pachete de manuale şcolare, astfel încât la începutul noului an şcolar elevii din clasele I-IV şi VI-XII vor avea manualele necesare derulării în condiţii normale a activităţii instructiv-educative”, explică reprezentanţii instituţiei.

Referitor la asigurarea manualelor şcolare pentru clasa a V-a, licitaţia organizată de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) este în faza soluţionării contestaţiilor formulate de edituri. „Din cele 25 de loturi de manuale ofertate, au fost contestate 18. Pentru şapte discipline nu au fost depuse contestaţii, prin urmare au fost semnate acordurile-cadru cu editurile câştigătoare, urmând ca în perioada 7-11 august, unităţile de învăţământ să îşi exprime opţiunile în raport cu titlurile ce vor fi contractate”, arată sursa citată.

Conform ordinului de ministru numărul 3.590/5.04.2016 care aprobă planul-cadru pentru învăţământul gimnazial, pentru clasa a V-a sunt prevăzute următoarele discipline în trunchiul comun (TC): limba şi literatura română, limbă modernă 1, limbă modernă 2, matematică, biologie, educaţie socială, istorie, geografie, religie, educaţie plastică, educaţie muzicală, educaţie fizică şi sport, educaţie tehnologică şi aplicaţii practice, informatică & TIC, consiliere şi dezvoltare personală.

Potrivit articolului 64, alin. 9 din Legea educaţiei naţionale numărul 1/2011, „elevii şi profesorii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale şcolare gratuite, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale”. În anul şcolar 2017-2018, sunt aşteptaţi în clasa a V-a 171.115 elevi. (Mediafax)