În cadrul proiectului „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”: Barourile din Dolj şi Vidin şi-au stabilit grupul ţintă

0
117

Începând cu data de 20 iunie 2017, Baroul Dolj împreună cu Baroul Vidin au iniţiat procesul de selecţie a grupului ţintă în cadrul proiectului “Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”. Grupul ţintă va fi constituit din 300 de persoane (din care 150 români şi 150 bulgari), studenţi sau tineri absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior, ori alte persoane dornice să se perfecţioneze pentru a avea acces la slujbe mai bine plătite, femei sau bărbaţi.

barou“Persoanele interesate să devină membri ai grupului ţintă vor depune dosarul de candidatură la sediile Centrului Juridic Transfrontalier Român, respectiv Bulgar. Înscrierea la procesul de selecţie a grupului ţintă a fost prelungită până la data de 15 octombrie 2017”, se precizează într-un comunicat de presă remis redacţiei.

           Noul termen ia în considerare trecerea peste perioada vacanţei de vară şi permite studenţilor sau tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior şi altor persoane dornice să se perfecţioneze pentru a avea acces la slujbe mai bine plătite, femei sau bărbaţi, să obţină informaţii referitoare la oportunităţile oferite de proiect.

Contribuţia proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro

        Membrii grupului ţintă vor participa la şase cursuri cu tematici juridice specific transfrontaliere, la cursuri de limba bulgară şi limba română, la sesiuni comune de formare pe teme orizontale (oportunităţi egale şi nediscriminare, egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, dezvoltare durabilă), schimburi de experienţă realizate prin vizite reciproce în cele două ţări precum şi la două conferinţe transfrontaliere pe teme juridice organizate în România şi Bulgaria. “Pentru mai multe informaţii referitoare la procedura de selecţie, persoanele interesate pot accesa site-ul proiectului, www.JurisCBP.ro sau site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro”, se mai spune în comunicat.

         Proiectul este finanţat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanţat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată şi incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privinţa ocupării şi mobilităţii forţei de muncă“. Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuţia de la bugetele de stat ale României şi Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuţia proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.